20. 12. 2021 Sociálne inovácie

Generácia 3.0 má novú poradnú radu. Členmi sú vzdelávací analytik aj odborníci zo sveta inovácií

V tomto roku sme uzatvorili prvú päťročnicu jedného z kľúčových programov Nadácie Pontis. Nadchádzajúce obdobie bude Generáciu 3.0 sprevádzať nová poradná rada zložená z uznávaných odborníkov a odborníčok, ktorí nás prevedú novými výzvami. Spoločne s nimi sa chceme viac zamerať na to, aby sa sociálne inovácie šírili naprieč Slovenskom a aby sa u nás vytváralo vyhovujúce prostredie na ich zavedenie. Pretože riešenia na pálčivé problémy už máme, je treba ich však systémovo zavádzať.

Už od samého začiatku sprevádza Generáciu 3.0 poradná rada. Od roku 2016 jej predošlí členovia a členky poskytovali nielen konzultácie týkajúce sa vízie, stratégie a smerovania Generácie 3.0, ale pomáhali aj pri budovaní vzťahov s ďalšími aktérmi vo vzdelávaní či pri fundraisingových aktivitách.

Poďakovanie za doterajšiu podporu patrí Lucii Šickovej (Pixel Federation), Dušanovi Meškovi (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine), Jane Kontúrovej (ZŠ Bošany), Alene Kanabovej (Accenture), Andrei Cocherovej, Vladimírovi Bužekovi (Slovenská akadémia vied), Saskii Repčíkovej (ProSchola), Matejovi Šiškovičovi (MIM), Ivanovi Pavlovovi (MPC).

Nová poradná rada bude súčasťou výziev, ktoré má Generácia 3.0 pred sebou. Vážime si, že pomocnú ruku v podobe rád, zdieľania know-how a strategického usmerňovania nám poskytnú uznávaní odborníci, odborníčky a experti. Pôvodných členov vystriedajú experti z impact investičného a analytického prostredia a z biznisu. Spoločne s nimi chceme Generáciu 3.0 posúvať v oblastiach ako zvyšovanie dopadu jej aktivít, či príprava a podpora nástrojov pre vznik aj rast sociálnych inovácií, a to nielen vo vzdelávaní.

Magdalena Radová

Impact a investičná manažérka v Tilia Impact Ventures, prvom českom investičnom fonde zameranom na udržateľné projekty s pozitívnym spoločenským dopadom. Má skúsenosti ako konzultantka pre investície zamerané na pozitívny celospoločenský dopad z Európskej investičnej banky. Magdalena prepája Generáciu 3.0 so zahraničnými organizáciami a radí s nastavovaním stratégie programu.

Michal Rehúš

Zakladateľ Centra vzdelávacích analýz. Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania či ako analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Michalova expertíza pomáha Generácii 3.0 pri strategickom šírení inovácií do vzdelávacieho systému na Slovensku.

Andrea Basilová

Spoluzakladateľka globálnej spoločnosti Sensoneo, značky spojenej s inováciami pre odpadové hospodárstvo, ktorá ponúka svoje jedinečné riešenie vo viac ako 40 krajinách na piatich kontinentoch. Pre Generáciu 3.0 sú nápomocné Andreine skúsenosti s budovaním strategických partnerstiev, rozvíjaním spoluprác s medzinárodnými organizáciami.

Heliodor Macko

Spoluzakladal softvérovú firmu Visicom. Vedie prešovský SEAK Energetics, inovatívnu spoločnosť prinášajúcu unikátnu technológiu riadenie osvetlenia a nabíjanie elektromobilov. V septembri 2021 prevzal od ministra zahraničných vecí zlatú plaketu za mimoriadny prínos pri presadzovaní záujmov Slovenska a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie. S Generáciou 3.0 sa delí o poznatky z advokačných aktivít.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram