12. 01. 2018 Sociálne inovácie

Granty pre študentov pomáhajú slovenskému školstvu. 3 dôvody, prečo sa o ne uchádzať

Nový vietor do školstva, ktoré aktuálne čelí celospoločenskému volaniu po zmene, prinášajú aj finančné granty určené žiakom a študentom.

Tie pomáhajú ambicióznym mladým ľuďom zrealizovať svoje plány a zvýšiť tak svoje šance buď na umiestnenie na prestížnych školách alebo na nájdenie zamestnania podľa svojich predstáv. O tom, prečo by sa mladí ľudia mali  uchádzať o granty a zapájať do výziev hovoria aj vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Finalisti AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis 2016 - 2017

1. Získajú skúsenosť, ktorú im škola mnohokrát nedá

Mnoho grantov je určených napríklad na financovanie zahraničných pobytov, konferencií alebo tréningov. Žiaci tak nielen získajú medzinárodnú skúsenosť, ktorá im v mnohom rozšíri obzory, ale mnohokrát práve v zahraničí riešia napríklad svoje výskumné projekty. Všetky tieto aktivity rozvíjajú vedomosti a zručnosti nad rámec súčasných školských osnov.

„Za jednu z najdôležitejších úloh zahraničného pobytu či inej zahraničnej aktivity považujem možnosť spoznať ľudí z iných krajín a vytvoriť si nové známosti. Často býva na nezaplatenie môcť aj po skončení pobytu naďalej spolupracovať s bývalými spolužiakmi v zahraničí, získať odporúčanie od profesora z významnej zahraničnej univerzity, alebo dostať v správny čas email o zaujímavej otvorenej pracovnej pozícii,“ hovorí Martin Plávala, doktorand na matematickom ústave SAV.

2. Získajú príležitosť realizovať svoj nápad

Finančné granty môžu pokryť aj výdavky súvisiace s vlastným výskumom, analýzou či vývojom produktu a pod. Mladí študenti mnohokrát prichádzajú s osobitými a užitočnými riešeniami a zdokonalenie brzdí nedostatok financií. Finančné granty im pomáhajú svoj nápad realizovať.

Napríklad v prvom ročníku Ceny Generácia 3.0, ktorá oceňuje inovatívne vzdelávacie prístupy, zvíťazili stredoškolskí študenti Ivana Kravárová a Adrián Hegedüš. Práve oni sú autori stolovej hry ChemPlay, ktorá približuje žiakom zákonitosti chémie.

„Vďaka nášmu grantu aktuálne pracujú na nadstavbe hry – mobilnej aplikácii ChemPlay. Aj Ivana a Adrián sú príkladom toho, že mladí študenti majú príležitosti rozvíjať svoje nápady a byť úspešnými v oblasti, ktorá ich baví a napĺňa,“ hovorí Norbert Maur, senior manažér programu Generácia 3.0 z Nadácie Pontis.

„Ak mladý človek dostane možnosť realizovať vlastný výskum, môže si uvedomiť, čo všetko dokáže vďaka svojej zvedavosti a kreativite. Zároveň inovatívny prístup mladej generácie posúva vpred aj samotné vedecké poznanie,“ hovorí Michaela Debreová, vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

3. Získajú podporu na zakúpenie konkrétnej veci

Granty môžu tiež pokryť výdavky súvisiace so zakúpením hardvéru alebo inej praktickej pomôcky, ktorú si študenti za normálnych okolností nemôžu dovoliť. Vďaka tomu z podpory profitujú aj dlhodobo. Minulý rok napríklad AXA Nadačný fond pri Nadácii Pontis podporil študenta, ktorý vďaka zakúpenému prístroju mohol monitorovať faunu a biotop mokrade Béter.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis predlžuje dátum prihlasovania do grantovej výzvy pre mladých inovátorov

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlásil grantový program Axa Inovátor 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“. Dátum podania prihlášok sa predlžuje do  31. januára 2018.

AXA Nadačný fond v programe rozdelí celkovo 30 000 eur. Výzva je určená mladým ľuďom – inovátorom od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. Viac informácií študenti nájdu tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111