24. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Hutníci na plátnach a fotografiách

V košickom Dome umenia sa 19. októbra 2015 konala vernisáž a výstava diel, ktoré vznikli počas maliarskeho plenéra Hutníci maľujú s umelcami.

Tieto originálne umelecké diela sú výsledkom spolupráce profi umelcov s nadanými zamestnancami firmy

V poradí deviaty ročník unikátneho podujatia sa konal od 22. do 29. augusta 2015 v Doškoľovacom stredisku U. S. Steel Košice v Medzeve. Profesionálni umelci spoločne s nadanými zamestnancami firmy pracovali na umeleckom stvárnení viacerých tém. Okrem voľnej tvorby sa mohli venovať krajinomaľbe, zátišiam i stvárneniu Košíc.

Tvorivý maliarsky plenér organizovaný hutníckou firmou poskytuje príležitosť rozvíjať umelecký potenciál neprofesionálnych výtvarníkov. Spolupráca s akademickou maliarkou Darinou Kopkovou a známymi košickými výtvarníčkami Jankou Onuškovou a Júliou Zelenou umožnila ôsmim talentovaným zamestnancom vymeniť si skúsenosti, naučiť sa nové techniky, konzultovať vlastnú tvorbu a získať širší umelecký rozhľad.

„Rozvoj tvorivosti prináša benefity nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre našu firmu. Kreatívne riešenia posúvajú vývoj v každej oblasti a v neposlednom rade v spolupráci s lokálnou umeleckou komunitou prispievame aj k estetizácii priemyselného priestoru,“ vyjadril svoje dojmy Ján Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy.

Dobré skúsenosti z maliarskeho plenéra viedli k myšlienke rozšíriť podujatie a podporiť aj talentovaných fotografov. Na druhom ročníku fotografického plenéra sa desiati zamestnanci pod vedením lektora Ericha Sikoru zo SSUŠ filmovej v Košiciach venovali ateliérovej i reportážnej fotografii, zachytávali krajinu, svitanie, súmrak i nočnú oblohu.

Príďte i vy na výstavu originálnych umeleckých diel

Výtvarné i fotografické diela budú verejnosti prezentované v čase koncertov do 3. novembra 2015. V minulých rokoch sa diela následne dražili počas charitatívnej aukcie na firemnom plese a výťažok pomohol lokálnym neziskovým organizáciám. Ostatným obdarovaným subjektom bolo OZ Červený nos Clowndoctors, ktorý na svoju činnosť získal takmer 6700 eur.

 

Zdroj: TS U. S. Steel Košice

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111