11. 12. 2015 Zodpovedné podnikanie

IKEA Group hlási významný pokrok na ceste k trvalej udržateľnosti

Správa spoločnosti IKEA Group o trvalej udržateľnosti za rok 2015 poukazuje na pokrok v plnení stratégie udržateľnosti People & Planet Positive.

Spoločnosť IKEA volí stratégie dobré pre človeka i pre celú planétu.

Správa spoločnosti IKEA Group o trvalej udržateľnosti za finančný rok 2015, ktorá bola zverejnená dnes počas konferencie o klimatických zmenách COP21, poukazuje na pokrok v plnení stratégie udržateľnosti People & Planet Positive (Dobré pre ľudí a planétu), vrátane záväzkov týkajúcich sa riešenia klimatických zmien.

„Našou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Sme odhodlaní podieľať sa na pozitívnych zmenách pre život ľudí i planétu. Vďaka zmenám v našom podnikaní preto chceme byť úplne trvalo udržateľní a z toho dôvodu sa aj angažujeme v dôležitých záležitostiach, ako je boj proti klimatickým zmenám,“ deklaruje Peter Agnefjäll, prezident a CEO, IKEA Group.

Vývoj v oblasti trvalej udržateľnosti bol zverejnený súčasne s oznámením vynikajúcich finančných výsledkov za finančný rok 2015, kedy spoločnosť IKEA Group zvýšila celkové tržby na 31,9 miliardy eur, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 11,2 %.

 Hlavné úspechy v oblasti trvalej udržateľnosti za finančný rok 2015:

  • IKEA Group a IKEA Foundation vyčlenili celkovo 1 miliardu eur na boj s klimatickými zmenami. IKEA Group vyčlenila 600 miliónov eur na investície do obnoviteľnej energie, ako prídavok k 1,5 miliarde, ktorú investovala do veternej a solárnej energie od roku 2009, a IKEA Foundation venovala 400 miliónov eur na podporu komunít najviac postihnutých klimatickými zmenami do roku 2020.
  • IKEA Group vyprodukovala obnoviteľnú energiu v objeme zodpovedajúcom 53 % svojej celkovej spotreby. Cieľom je dosiahnuť 100 % do roku 2020.
  • Celý sortiment osvetlenia IKEA teraz využíva technológiu LED, alebo je kompatibilný so žiarovkami LED. Vo finančnom roku 2015 predala IKEA Group viac ako 90 miliónov žiaroviek a lámp LED a umožnila tak miliónom domácností znížiť svoje účty za energiu.
  • Všetka bavlna a polovica dreva použitého pri výrobe výrobkov IKEA teraz pochádza z udržateľnejších zdrojov.
  • Spolu s našimi dodávateľmi sa IKEA Group podarilo výrazne skrátiť pracovnú dobu a zároveň zachovať mzdy ľudí, ktorí pracujú pre našich dodávateľov v Číne.
  • Do sortimentu potravín sa zaradili zeleninové guľôčky – zdravá, nízkouhlíková alternatíva obľúbených mäsových guľôčok.

„V IKEA sa naplno púšťame do boja s klimatickými zmenami, usilujeme sa o zachovanie prírodných zdrojov a bojujeme s nerovnosťou príležitostí. Aby mali naše záväzky šancu na úspech, potrebujeme podporu všetkých jednotlivcov vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Pred nami je ešte dlhá cesta, ale náš pozitívny vplyv už začína byť citeľný,“ tvrdí Steve Howard, Chief Sustainability Officer pre IKEA Group.

 

Zdroj: TS IKEA Group

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111