05. 12. 2013 Nadácia Pontis

Jesenná zbierka šatstva putovala ľuďom do 23 organizácií

Zamestnanci firiem prekonali vyzbieraným oblečením a vecami jarnú zbierku.

Textil, ktorý dostali v Dome svitania v Jakubove, využijú pri výrobe dekoratívnych vecí.

Viac ako 500 veľkých vriec zimného oblečenia a stravné lístky v hodnote 1408 eur vyzbierali zamestnanci firiem v rámci jesennej zbierky šatstva a potrieb, ktorú organizovala Nadácia Pontis. Zamestnanci firiem do zbierky prispeli aj drogériou, školskými či kuchynskými potrebami, ale aj posteľnou bielizňou a potrebami, ktoré klienti využijú najmä v chránených dielňach.

Firmy zareagovali aj na urgentnú výzvu občianskeho združenia Vagus, ktoré do novootvoreného denného centra Domec pre ľudí bez domova potrebovalo väčšie množstvo uterákov. Dostali aj staršie autolekárničky, z ktorých nepoužité obväzy použijú pri ošetrovaní klientov. „V Unicefe sa napríklad potešili županu, ktorý odniesli hospitalizovanej klientke. Maják nádeje v Zlatých Moravciach s radosťou prijal hi-fi vežu a domáce spotrebiče a detské hračky. Potešili sa aj staršiemu textilu, ktorý klienti spracujú pri výrobe kobercov a rohoží,“ hovorí Iva Králová z Nadácie Pontis.

Zbytkový materiál využijú aj klienti chránenej dielne z Domu svitania pri výrobe vianočných a dekoratívnych predmetov. „Kancelársky nábytok a stoličky zostali v Zariadení pre seniorov Domov jesene života v Bratislave. Nízkoprahové centrum Na predmestí v Žiline je bohatšie o detské veci a školské pomôcky,“ dodáva Iva Králová.

Chceme, aby mala pomoc zmysel

Neziskové organizácie v niektorých prípadoch dokonca ocenili, že dostali prehľadne pretriedené, poukladané a vyžehlené veci, čím zbierka dostala úplne nový rozmer. „Naším cieľom je každý rok pomáhať tým, ktorí to potrebujú čo najadresnejšie. V zime zbierame zimné a zachovalé oblečenie, na jar zasa veci na leto. Podmienkou tiež je, aby sme odovzdali použiteľné hračky a funkčné pomôcky do kuchyne,“ vysvetľuje Iva Králová. Oblečenie a potreby putovali spolu do 23 neziskových organizácií v Bratislave, Šamoríne, Galante, Jakubove, Banskej Bystrici, Žiline i v Skalici.

Do jesennej zbierky sa zapojili zamestnanci 22 firiem združených v skupine Engage v štyroch mestách. Medzi nimi Allen & Overy, Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA Services, Citibank Europe, Dell, Hewlett-Packard Slovakia, Honeywell, IBM Slovensko, KPMG Slovensko, Orange Slovensko, Philip Morris Slovakia, PricewaterhouseCoopers, Slovak Telekom, Slovnaft, Tatra banka, Západoslovenská energetika. Okrem Bratislavy pomáhali aj zamestnanci Kia Motors Slovakia v Žiline, z pobočky PwC a Orange v Košiciach a z pobočky Orange Banskej Bystrici. V Žiline sa zapojila Kia Motors Slovakia. K spoločnostiam sa pridali aj ľudia z Nadácie Pontis, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Stravné lítky v hodnote 1452 eur darovali zamestnanci firiem IBM Slovensko, Allen & Overy, PwC v Bratislave aj v Košiciach, Axa Services, Hewlett-Packard Slovakia, ZSE, Kia Motors Slovakia, KPMG a Slovak Telekom.

Zbierka stravných poukážok pomohla:

  • štyrom mladým klientom v sociálnej núdzi, ktorých podporuje Maják nádeje
  • pre zabezpečenie občerstvenia aj školských pomôcok deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré si do nízkoprahoveného centra Ulita chodia robiť úlohy
  • pri realizácii voľnočasových aktivít utečencov Slovenskou humanitnou radou
  • Depaulu pre dokúpenie potravín v rámci pravidelného zabezpečovania stravy ľuďom bez domova
  • mamičkám s deťmi v krízovom centre Dúha, ktoré budú mať vďaka stravným lístkom bohatší vianočný stôl
  • Maják v Zlatých Moravciach podporí mladú študentku pred maturitou v zlej sociálnej situácii
  • Úsmevu ako dar, Unicefu a Arcidiecéznej charite v Košiciach a v Žiline, ktorí pomôžu viacerým chudobným, mnohopočetným rodinám a osamelým matkám s deťmi

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111