25. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

K-Classic: značka, ktorá pomáha

Nákupom produktov spoločnosti Kaufland pomôžete dobrej veci.

Spoločnosť Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK) opäť spojili sily pre dobrú vec. V júli spustili projekt rozvoja terénnych sociálnych služieb, ktoré Slovenský Červený kríž zabezpečuje na Slovensku už od svojho vzniku. V teréne poskytuje najmä prepravnú a opatrovateľskú službu. Nemenej dôležité sú však aj sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, požičiavanie zdravotníckych pomôcok, rozvoz šatstva a potravinovej pomoci.

Cieľom týchto služieb je vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhého. Často ide o nepriaznivý zdravotný stav či zdravotné postihnutie. Prepravná služba zahŕňa aj poskytnutie asistencie počas prepravy a v prípade potreby i sprevádzanie klienta počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení. Pre mnohých ľudí je výraznou pomocou zapožičanie zdravotníckej pomôcky či zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Prepravnú službu, na ktorú sa v rámci projektu primárne podpora zameriava, minulý rok poskytovalo 8 územných spolkov SČK pre 2 652 klientov. Vďaka kúpe produktov K-Classic sa podarí túto službu zveľadiť a pomôcť tak ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Tri nové vozidlá už putujú do Humenného, Senice a Liptovského Mikuláša a na ďalšie môže prispieť každý, kto pri svojom nákupe siahne po výrobkoch značky K-Classic.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.