18. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Keď ide úspech v biznise a udržateľnosť ruka v ruke

V spoločnosti Tchibo je udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou biznisovej stratégie. Na CEE CSR Summite do potvrdil Achim Lohrie.

Achim Lohrie je riaditeľom pre zodpovedné podnikanie spoločnosti Tchibo. Je zodpovedný za rozvoj programu Future Needs Heritage (Budúcnosť potrebuje dedičstvo), ktorý zahŕňa environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť, firemné občianstvo, manažérsku integritu a dobré spravovanie spoločnosti. Zasadzuje sa tiež o rozširovanie vedomostí pestovateľov kávy a bavlny s cieľom zvyšovania výnosov ekologickým spôsobom pestovania. Na CEE CSR Summite hovoril o tom, ako sa Tchibo posunulo smerom od tradičného biznisu k trvalo udržateľnému modelu.

Zodpovednosť by nemala byť vo firme iba „niečím navyše“

Káva a spotrebný tovar od Tchibo sa vo viacerých európskych krajinách tešia mimoriadnej obľube. Firma sa však pri podnikaní nesústredí iba na zisky. Tchibo na svoj biznis nazerá z dlhodobého hľadiska a neoddeliteľnou súčasťou jeho stratégie je udržateľnosť a zodpovednosť. „V podnikaní sa snažíme dosiahnuť úplnú udržateľnosť, preto je našim cieľom ponúkať len kávu, ktorá sa pestuje v súlade s ekologickými, sociálnymi a ekonomickými normami a ktorá zabezpečí pestovateľom kávy a ich rodinám trvalé živobytie,“ povedal na summite Achim. „Spolupracujme so všetkými medzinárodne uznávanými normalizačnými organizáciami, medzi ktoré momentálne patria Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified a organizácie spájané s európskou značkou pre biopotraviny. Prijali sme základné zásady etického kódexu Asociácie 4C, organizujeme pestovateľov kávy a zvyšujeme ich povedomie o výhodách udržateľného pestovania kávy. V roku 2014 bolo približne 35 % našej kávy dopestovanej udržateľným spôsobom,“ vysvetlil.

Moderný dizajn, kvalita a trvácnosť

Tchibo v rámci celého životného cyklu svojich produktov – od suroviny až po finálny výrobok – dodržiava prísne sociálne a ekologické pravidlá. Výrobky musia spĺňať celý rad požiadaviek; musia byť dobrej kvality, moderné a trvácne. Kvalita je podmienená aj zodpovedným výberom zdroja surovín, napríklad bavlny alebo dreva. „Náš záhradný nábytok z tropického a boreálneho tvrdého dreva vyrábame len z dreva s certifikátom FSC®, ktoré pochádza zo zodpovedne spravovaných lesov. To isté sa týka aj väčšiny našich výrobkov z papiera. Neustále zvyšujeme podiel zodpovedne dopestovanej bavlny v našich textíliách. V roku 2014 predstavovala zodpovedne dopestovaná bavlna približne 70 % našich textílii z bavlny alebo s podielom bavlny,“ povedal Achim.

Za svoj úspech vďačí tento rodinný podnik spolupráci so svojimi dodávateľmi. „Nemôžete sa zlepšiť, ak nepoznáte svojich dodávateľov a ich subdodávateľov,“ tvrdil Lohrie. „Preto sa v Tchibo zameriavame na strategické partnerstvo s dodávateľmi. Vedieme spolu pravidelný dialóg a realizujeme viaceré školenia,“ dodal.

Tchibo sa tiež trvalo snaží zlepšovať pracovné podmienky v továrňach, ktoré vyrábajú jeho výrobky. Spoločnosť je v úzkom kontakte nielen s manažérmi tovární, ale aj robotníkmi, konkurenciou či mimovládnymi organizáciami.

Vďaka dialógu medzi robotníkmi, manažérmi, majiteľmi tovární a nákupcami z Tchibo sa spoločnosti podarilo vytvoriť transparentné prostredie podnecujúce vzájomnú dôveru, komunikáciu a začlenenie všetkých partnerov.

Na kávových plantážach nemajú deti čo robiť

Tchibo sa usiluje nielen o zlepšenie života pestovateľov a zberačov kávy, ale aj ich rodín. Achim Lohrie na summite predstavil projekt, ktorý firma od roku 2011 realizuje v Guatemale, odkiaľ Tchibo odoberá kávu Arabica. Káva sa tu pestuje na vysoko položených strmých plantážach a do ručného zberu pracovníci v minulosti zapájali aj svoje deti. V záujme firmy však nie je využívať detskú prácu a ohrozovať zdravie detí ani obmedzovať ich vývoj. Tchibo preto v spolupráci s organizáciou Coffee Care Association otvorilo počas obdobia zberu i mimo neho denné centrá, v ktorých sa deti môžu hrať a učiť. Deti tak zdokonaľujú svoje schopnosti, majú zabezpečenú stravu a učia sa základným hygienickým návykom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.