23. 07. 2012 Zodpovedné podnikanie

Kia rozvíja mobilitu, bezpečnosť a podporuje vzdelávanie v žilinskom regióne

Spoločnosť Kia Motors Slovakia prispieva k rozvoju žilinského regiónu.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne odovzdala stredným odborným školám a univerzitám z celého Slovenska 13 automobilov, 8 motorov a 3 rezy motora na vzdelávacie účely. V školiacom centre sa zároveň koná aj druhý ročník anglického denného letného tábora, počas ktorého deti hravou formou komunikujú v angličtine snažiac sa prelomiť jazykovú bariéru a bez ostychu používať cudzí jazyk. Spoločnosť Kia v prvom polroku 2012 priamo a tiež prostredníctvom svojho Nadačného fondu Kia iniciovala a podporila projekty finančnou sumou vo výške viac ako 200 000,- eur. Partnermi realizovaných projektov boli mesto Žilina, okolité obce, neziskové organizácie, základné a stredné školy ako aj univerzity.

„Prostredníctvom filantropických aktivít sa snažíme zodpovedne pristupovať k rozvoju žilinského regiónu. Aktívne komunikujeme so základnými a strednými školami, univerzitami, neziskovými organizáciami, predstaviteľmi mesta Žiliny, ako aj okolitých obcí a podporujeme projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života v regióne. Veľkú zásluhu na tom má aj dobrovoľníctvo, do ktorého sa zapája čoraz viac našich zamestnancov,“ povedal Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Mládež a vzdelávanie

Spoločnosť Kia Motors Slovakia spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami už od roku 2006. V školskom roku 2011-2012 absolvovalo odbornú prax priamo v závode spoločnosti 63 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním zo žilinského regiónu. Kia organizuje pre 130 detí z okolitých obcí v období od 9. júla do 28. augusta druhý ročník anglického denného letného tábora v štyroch turnusoch. Týždňový program pozostáva z teoretickej výučby, interaktívnych jazykových hier a zážitkových aktivít.

Mobilita

Spoločnosť Kia darovala v januári tohto roku miliónty automobil občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors s cieľom zvýšiť kvalitu a mobilitu pri poskytovaní ich služieb. Závod podal pomocnú ruku aj obci Zborov nad Bystricou v marci 2012, keď finančnou sumou 30 000,- eur podporil rekonštrukciu troch mostov zničených vplyvom záplav. Finančná podpora smeruje aj handicapovaným športovcom, viacerí z nich budú Slovensko reprezentovať na XIV. Paralympijskych hrách v Londýne.

Závod podporuje aj 20 projektov zameraných na rozvoj mobility znevýhodnených, bezpečnú premávku a infraštruktúru v Žilinskom kraji, ktoré boli odporučené priamo zamestnancami spoločnosti Kia Motors Slovakia.

 Zdroj: TS Kia Motors Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111