15. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

Koniec home office v Yahoo

Zamestnanci Yahoo od júna 2013 nemajú možnosť pracovať z domu. Zmenu zaviedla nová generálna riaditeľka.

©Adam Tinworth/flickr.com

V spoločnosti Yahoo nastáva od júna 2013 výrazná zmena vo fungovaní. Zamestnanci a stážisti musia zabudnúť na prácu z kaviarne, domova, internátu či školy. Nová generálna riaditeľka Yahoo Marissa Mayer chce, aby všetci pracovali v kancelárskych priestoroch spoločnosti.

Niektoré z najlepších nápadov a rozhodnutí pochádzajú z chodbových a kaviarenských diskusií, stretnutí s novými kolegami a z improvizovaných tímových mítingov. Rýchlosť a kvalita sa často vytrácajú, ak pracujeme z domova,“ povedala Marissa Mayerová o dôvodoch svojho prekvapivého rozhodnutia.

V čase, kedy firmy dávajú väčšiu slobodu a flexibilitu svojim zamestnancom, vyvolalo toto rozhodnutie značnú kritiku. Denník Huffington Post napríklad uviedol príklad štúdie zo Stanfordu, podľa ktorej skúmané call centrum zvýšilo svoj výkon o 13% práve vďaka práci z domova. Štúdia Texaskej univerzity v Austine  zase poukázala na to, že ľudia pracujúci z domova dokážu pracovať o 5 až 7 hodín týždenne dlhšie než ľudia, ktorí pracujú v kanceláriách, a to vďaka tomu, že nepotrebujú cestovať do vzdialenej kancelárie.

Aj Peter Cohan, reportér časopisu Forbes, zosumarizoval štyri dôvody, prečo tento krok považuje za veľké zlyhanie:

1. Odchod najlepších zamestnancov – Zamestnanci začnú cítiť tlak a demotiváciu. Aj samotná Marissa Mayer pracovala niekoľko týždňov po narodení svojho prvého dieťaťa z domu, čo môžu najlepší zamestnanci Yahoo vnímať ako pokrytectvo a prácu z domova budú hľadať v iných firmách. Zákaz práce z domova budú akceptovať iba tí, ktorí si nedokážu nájsť prácu v inej firme, čo povedie k priemernosti zamestnancov v Yahoo.

2. Stres a nižšia produktivita – Brad Harrington, výkonný riaditeľ Boston College Center for Work & Family  konštatuje, že ľudia pracujúci z domova zažívajú menej stresu a sú produktívnejší, keďže vedia efektívne narábať s osobným a pracovným časom.

3. Vyššie fixné náklady – Ukončenie práce z domova povedie k tomu, že sa zvýšia fixné náklady na prevádzku kancelárií, telefóny a pod.

4. Väčšie znečistenie ovzdušia – Keďže povinná práca z kancelárií bude znamenať viac ľudí cestujúcich do práce (hovoríme o niekoľkých stovkách až tisíckach zamestnancov), zhustí sa premávka, čo znamená vyššie emisie CO2 – a zhoršené ovzdušie pre nás všetkých.


Zdroje: forbes.comhuffingtonpost.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111