26. 03. 2012 Nadácia Pontis

Koše na exkrementy osadia dobrovoľníci

Veča pribudne od apríla do augusta päť špeciálnych smetných nádob na psie exkrementy.

Mesto sa totiž koncom januára 2012 zapojilo do piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 2011 a uspelo. Spomedzi 67 žiadostí hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 39 projektov. Medzi nimi bol aj šaliansky s názvom „Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči“. Nadačný fond, ktorý spravuje Nadácia Pontis, podporil projekt sumou 1 000 eur. Celkové náklady projektu sa predpokladajú vo výške 1061,72 eura. „Pretože zo sídliska tejto mestskej časti je najviac negatívnych ohlasov na znečisťovanie trávnatých plôch exkrementmi psov, rozhodli sme sa zamerať na riešenie práve tejto problematiky. Výsledkom tohto projektu budú čistejšie trávnaté plochy a verejné priestranstvá pre všetkých obyvateľov sídliska,“ informovala radnica. Lokality umiestnenia zberných košov vyberalo mesto v spolupráci s aktivistami z občianskeho združenia Zatúlané psíky, na základe požiadaviek obyvateľov sídliska a skúseností mestskej polície. Koše osadia dobrovoľníci z OZ Strieborná čajka, OZ Zatúlané psíky Šaľa a zamestnanci Tesca Šaľa v lokalitách Nitrianska (14-16) – zelená plocha za činžiakmi, Cintorínska 2,4,6 (za činžiakom), Fr. Kráľa (bližšie k veľkej zelenej ploche pod mostom, Narcisová 30 (zelená plocha za činžiakom) a Nivy 3. V rámci projektu bude zároveň v mestskej časti Šaľa Veča distribuovaných približne 250 ks informačných letákov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram