01. 12. 2015 Zodpovedné podnikanie

Kubánski právnici sa inšpirujú programom Advokáti Pro Bono

Kubánskych právnikov zaujímalo, ako prebieha poskytovanie bezplatnej právnej pomoci verejnoprospešným organizáciám v programe Advokáti Pro Bono.

Lucia Borovská z Nadácie Pontis prednášala o skúsenostiach a rozvoji programu Advokáti Pro Bono.

Občianska spoločnosť je na Kube režimom považovaná za nelegálnu

Na Kube neexistujú súkromné právnické kancelárie, jednotlivé súdne prípady sa sudcom prideľujú cez štátnu agentúru. Združenie kubánskych právnikov (Asociacíon Jurídica Cubana) sa snaží poskytovať vzdelávacie prednášky pre občanov, ktoré sú zamerané na právo, zlepšenie právneho povedomia a bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Práve z tohto združenia boli aj štyria kubánski právnici, ktorí sa začiatkom novembra zúčastnili študijnej cesty na Slovensku. „Občianska spoločnosť na Kube už roky trpí nezákonným zatýkaním, sledovaním alebo iným typom represálií. Mení sa to, že v poslednej dobe sa režim snaží vyhnúť medzinárodnej kritike, preto občianskych aktivistov, ktorí vzdelávajú, už nezatýka, ale „iba“ monitoruje,“ uviedli právnici. 

Právnici zo Združenia kubánskych právnikov však stále nemôžu poskytovať právne poradenstvo, za čo im hrozí odobratie ich právnických titulov. „Tolerovanie teda spočíva v tom, že nás monitorujú a nepriamo ovplyvňujú  počet účastníkov právnických kurzov (max. 10 v hlavnom meste a max. 6 v provinciách). Okrem toho sa kontroluje aj obsah prednášok. Toleruje sa občianske, trestné a obchodné právo, základy  ľudských práv a ústavné právo, politická kritika však stále nie.“

Kubánski právnici, ktorí si vypočuli prednášku Lucie Borovskej z Nadácie Pontis o skúsenostiach a rozvoji programu Advokáti Pro Bono, ho považujú za inšpiratívny pre ich ďalšiu víziu. Program poskytuje advokátom a advokátskym kanceláriam priestor pomôcť neziskovým organizáciam viacerými spôsobmi, vrátane právneho poradenstva a priamej pomoci ľuďom v núdzi. „Bolo vidieť, že ich potešila paralela s ich prácou,  keďže aj oni poskytujú bezplatnú právnu pomoc, formou  odborných tréningov, len za oveľa extrémnejších podmienok. Rozprávali sme sa aj o systémových bariérach pri riešení bezdomovectva na Slovensku a našej pro bono pomoci v tejto oblasti, čo ich špeciálne zaujalo, lebo na Kube nepoznajú status a pojem človek bez domova,“ hovorí Lucia Borovská, programová manažérka programu Advokáti Pro Bono. Na prednáške priblížila svoje skúsenosti z pro bono spoluprác na pomoc zraniteľným skupinám aj advokátka Eva Braxatorisová, ktorá je v programe už od jeho začiatku. 

Kubánski právnici sa zúčastnili študijnej cesty na Slovensku v rámci projektu, ktorý realizuje občianske združenie Človek v ohrození. Ide o projekt podpory a posilňovania občianskej spoločnosti na Kube. Podpora sa uskutočňuje prostredníctvom materiálnej podpory pre projekty 6 občianskych organizácií priamo na Kube a prostredníctvom dvoch študijných ciest zameraných na výmenu poznatkov a skúseností z obdobia tranzície na Slovensku.  Počas týchto ciest sa stretávajú s odborníkmi z rôznych oblastí, organizácií či predstaviteľmi  štátu. Následne tieto poznatky a skúsenosti prostredníctvom stretnutí na ostrove šíria medzi kolegami z občianskych organizácií na Kube. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111