25. 01. 2016 Filantropia

Kurzami angličtiny otvárame svet pre Nepočujúcich

Nadácia Pontis od februára spúšťa unikátny projekt na podporu vzdelávania Nepočujúcich, výučbu anglického jazyka pre dospelých Nepočujúcich.

Rada cestujem a chcela by som vedieť sa dorozumieť. Napriek tomu, že som mala na škole anglický jazyk, stále mám veľké medzery a verím, že tento kurz anglického jazyka bude pre mňa prospešný, keďže je zameraný pre Nepočujúcich,” vysvetlila dôvody, prečo sa na kurz anglického jazyka pre Nepočujúcich prihlásila, jeho budúca účastníčka.

Veľa Nepočujúcich sa učí anglický jazyk na základnej a aj na strednej škole. Avšak v momente, keď odídu z školy, strácajú s angličtinou kontakt a je pre nich veľmi náročné pokračovať v štúdiu ale aj udržať si vedomosti získané zo škôl. „Klasické kurzy anglického jazyka, ktorých je neúrekom, nevyhovujú špecifikám a požiadavkám Nepočujúcich,“ vysvetlil Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Nepočujúci doteraz nemali možnosť študovať angličtinu

Nepočujúci majú svoje špecifiká a práve týmto špecifikám musí byť prispôsobená výučba. Ak by chodili na klasické hodiny angličtiny, museli by mať so sebou vždy tlmočníka. Navyše, pri klasickej výučbe sa kladie dôraz na hovorenú formu, čo je mnohých Nepočujúcich veľmi náročné. „Kvôli všetkým týmto dôvodom sme sa rozhodli vyskúšať kurzy anglického jazyka špeciálne určené pre Nepočujúcich,“ dodáva J. Récky.

Výučba bude prebiehať v slovenskom posunkovom jazyku. Lektorkou bude Terézia Grešnerová, ktorá má skúsenosti s výučbou anglického jazyka špeciálne upraveného pre potreby sluchovo postihnutých.  Výučovať sa začne vo februári a kurz bude trvať tri mesiace. Nepočujúci sa na angličtine budú stretávať dvakrát za týždeň.  Výučba bude prebiehať na základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, na Drotárskej ulici v Bratislave, ktorá má špeciálne upravené triedy aj didaktické pomôcky. Kurz je pre všetkých účastníkov bezplatný.  

O kurzy angličtiny bol veľký záujem

Keď Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlásil výzvu na prihlasovanie sa, nevedeli sme či,  bude o takýto kurz záujem.  Celkovo sa však prihlásilo 65 záujemcov, čo považujeme za prejav veľkého záujmu zo strany Nepočujúcich.  „Priemerný vek prihlásených je 37 rokov. Najstaršia prihlásená účastníčka má 59 rokov, z čoho sa veľmi tešíme. Je to znakom, že túžba po vedomostiach je v každom veku,“ uviedol Récky.

Nepočujúci chcú vedieť po anglicky aby sa dorozumeli v zahraničí alebo ju chcú využiť vo svojej práci

„Ovládať angličtinu mi uľahčí komunikáciu v mojom momentálnom zamestnaní a samozrejme chcem pre seba niečo urobiť,“ uviedol budúci účastník kurzu vo svojej prihláške. Programový manažér Nadačného fondu Telekom vysvetlil, že Nepočujúci nemajú špeciálne dôvody, prečo sa  chcú učiť cudzí jazyk. Práve naopak, sú to tie isté dôvody, ako keď sa počujúci učia cudzí jazyk.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.