24. 07. 2018 Zodpovedné podnikanie

Labák Generácie 3.0 otváral finalistom nové obzory

Spojili sme finalistov Ceny Generácie 3.0 s mentormi z biznisu a školstva. Zapojila sa aj advokátska kancelária bnt attorneys in CEE.

Koncom júna sme v rámci programu Generácia 3.0 s 19 mentormi zo vzdelávania a biznisu, so 14 mimovládkami a školami skúmali, kam sa dá spoločne posunúť za 2 dni intenzívnej práce, konzultácií a workshopov. Spoločne sme hľadali cesty, ako inovatívne vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému. Toto podujatie sme nazvali Labák – bootcamp Generácie 3.0. Prečo Labák? Ako sme prišli s nápadom bootcamp-u? A čo to vlastne je?

Keď sme v roku 2011 v Nadácii Pontis rozbiehali expertné dobrovoľníctvo prostredníctvom programu Advokáti Pro Bono, vnímali sme jeho veľkú pridanú hodnotu. Zistili sme, že pro bono má jednu úžasnú vlastnosť – nielenže, pri správnom nastavení podmienok, z neho dokážu ťažiť obe strany (t. j. prijímateľ aj poskytovateľ pomoci), ale výsledkom je pridaná hodnota, ktorú by ani jedna, ani druhá strana nedokázala priniesť bez vzájomnej spolupráce.

Nielen analýza potrieb

Organizácie majú zväčša široké spektrum potrieb – od slabého marketingu, neefektívne nastavených vnútorných procesov, až po neudržateľné financovanie svojich projektov. Obyčajne však nie sú schopné medzery vo svojich projektoch samy identifikovať, a preto je nevyhnutným prvým krokom analýza potrieb.

Cieľom bootcampu však nebolo len to. Naším zámerom bolo vybrať spomedzi viacerých potrieb tie, na ktorých vieme následne ďalej spoločne pracovať. Aby sme určili, na čo sa zamerať, privolali sme si na pomoc odborníkov z IT, strategického i finančného manažmentu, marketingu, práva či komunikácie. Z programu Advokáti Pro Bono sa finalistom pomáhal JUDr. Martin Provazník z advokátskej kancelárie bnt attorneys in CEE (na fotke vyššie vľavo).

2 dni sústredení na svoje projekty

Výsledkom boli 2 dni plné workshopov, prezentácií, konzultácií skupinových, ale aj individuálnych konzultácií s vybranými mentormi. Finalistov sme „vytiahli“ mimo Bratislavu, do prírody kúsok za Modrou. Chceli sme, aby 2 dni využili výhradne na prácu na svojich projektoch, navzájom sa spoznali a, v neposlednom rade, aby sme im dali najavo, že si ich snahu veľmi vážime.

Ako teda Labák dopadol? Ako správny experiment – svet biznisu a neziskoviek spolu intenzívne reagoval, chémia medzi nimi bola neodškriepiteľná 🙂 Po víkende mali finalisti jasnú predstavu, čo sú ich slabé stránky, kde treba ich projekty posilniť a naopak, kde zbytočne míňali svoju energiu a úsilie.

Prvý neziskový akcelerátor na Slovensku

Labák je úspešne za nami, ale v skutočnosti je to len začiatok ďalšej intenzívnej práce s desiatimi vybranými projektmi, ktoré postupujú do prvého slovenského neziskového akcelerátora. Ten bude stavať na záveroch tohto podujatia. Od septembra do decembra tak budú pracovať na tom, aby boli presvedčivejší, efektívnejší a úspešnejší v ich snahách rozšíriť svoje modely vzdelávania na viac škôl a medzi viac mladých ľudí.

Veríme, že nasledujúce tri mesiace mentoringu, školení a interaktívnych workshopov účastníkov akcelerátora posunú opäť o čosi bližšie k nášmu spoločnému cieľu – aby 15 000 učiteľov poznalo a aplikovalo vybrané prístupy do svojich vzdelávacích metód.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram