25. 06. 2019 Nadácia Pontis

Lenka Surotchak posilní správnu radu Nadácie Pontis

Výkonné funkcie preberajú výkonní riaditelia, Martina Kolesárová a Michal Kišša

Nadácia Pontis bude mať od septembra dvoch výkonných riaditeľov. Jej vedenie preberú doterajší programoví riaditelia – Martina Kolesárová a Michal Kišša. Obaja budú štatutárnymi zástupcami nadácie, pričom ich právomoci budú zdieľané. Doterajšia šéfka nadácie Lenka Surotchak sa rozhodla z postu výkonnej riaditeľky odstúpiť. Nadáciu Pontis však neopúšťa, od jesene sa stane členkou jej správnej rady.

„Nadácia Pontis má silný príbeh a úspešné funguje už viac ako 20 rokov. Vízia a hodnoty nadácie zostávajú nezmenené. Nadácia bude naďalej prispievať k zlepšeniu života na Slovensku, spájaniu dôležitých hráčov v oblasti vzdelávania, transparentnosti, inklúzie a zodpovedného podnikania aj pod jej novým vedením,“ hovorí doterajšia riaditeľka Lenka Surotchak, ktorá v nadácii končí z rodinných dôvodov po 17 rokoch. „Chceme, aby bola naša rodina spolu a preto sa sťahujeme za manželom do USA, kde má dlhodobé pracovné miesto a naše ešte malé deti svoj druhý domov,“ vysvetľuje svoje dôvody L. Surotchak. V Nadácii Pontis sa však plánuje angažovať aj naďalej, v jej správnej rade.

Manažment Nadácie Pontis sa zúži o jednu osobu a bude trojčlenný. Dvaja výkonní riaditelia – Martina Kolesárová a Michal Kišša a finančná riaditeľka Slavomíra Hvizdošová.

Noví výkonní riaditelia nadácie Martina Kolesárová a Michal Kišša doteraz pôsobili ako jej programoví riaditelia. „Boli súčasťou všetkých rozhodnutí, ktoré sme prinášali v rámci manažmentu spoločne. Obaja nadáciu dôverne poznajú a majú jasnú predstavu o potrebách Slovenska a roli, ktorú Nadácia Pontis zohráva,“ vysvetľuje Surotchak. Výkonní riaditelia budú všetky strategické rozhodnutia prinášať aj po novom spoločne. „Našou víziou pre budúcnosť Nadácie Pontis je to, aby sme prichádzali s efektívnymi riešeniami problémov, ktoré trápia Slovensko a boli aj inšpiráciou pre aktivity v zahraničí,“ hovorí Michal Kišša.

„V Nadácii Pontis prichádzali rozhodnutia aj doteraz veľmi demokraticky. Tie dôležité vznikali vždy po dohode so širším vedením,“ hovorí Martina Kolesárová a dodáva, že „fungovanie s dvomi rovnocennými riaditeľmi je prirodzeným pokračovaním našej organizačnej zmeny smerom k tzv. modelu tímu tímov, ktorú sme odštartovali už pred vyše rokom. Zaviedli sme u nás decentralizované riadenie a posilnili tým samostatné fungovanie a rozhodovanie v rámci menších tímov.“  Autonómne budú riaditelia rozhodovať v tematických oblastiach, ktorým sa nadácia venuje. Martina Kolesárová bude zodpovedná za oblasti vzdelávania, inklúzie, sociálnych inovácií a strategickej filantropie. Michal Kišša bude zodpovedný za oblasť zodpovedného podnikania a transparentnosti.

Koncept dvoch riaditeľov nie je ničím novým, aj keď na Slovensku je pomerne nezvyčajný. Dvoch úradujúcich riaditeľov si už vyskúšali viaceré zahraničné firmy, ako napr. Oracle, Salesforce, Deutsche Bank, či BMW Foundation.  Z ich doterajších skúseností vyplynulo, že viac ako jeden výkonný riaditeľ môže spoločnosti pomôcť dosiahnuť viac, keďže každý riaditeľ má svoje vlastné oblasti, za ktoré je zodpovedný a tým pádom toho kapacitne zvládnu viac.

Martina Kolesárová (39) pôsobí v Nadácii Pontis takmer 4 roky. Mala na starosti fundraising a rozvíjanie spolupráce so sociálnymi inovátormi. Stála pri zrode programu Budúcnosť INAK a This is 21. Profesionálnu kariéru začala po ukončení štúdia histórie a angličtiny na Prešovskej univerzite a štúdia politických vied na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Pôsobila v British Council a v Slovenskej organizácii pre obnoviteľné zdroje energie. Štyri roky žila v zahraničí, kde pracovala pre konzultačnú spoločnosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem v Tel Avive. Vo Washingtone bola senior dobrovoľníčkou pre medzinárodnú nadáciu Ashoka, ktorá podporuje svetových sociálnych inovátorov.

Michal Kišša (39) pôsobí v Nadácii Pontis 12 rokov. Od začiatku sa venoval téme zodpovedného podnikania. Pomáhal rozbiehať reporting zodpovedného podnikania na Slovensku, spolupracoval na publikáciách o CSR a pomáhal pripravovať stratégie a reporty zodpovedného podnikania pre viaceré spoločnosti, ako napríklad Slovak Telekom, dm drogerie-markt, Orange Slovensko, VÚB banka, Slovnaft, New World Resources, Accenture alebo Západoslovenská energetika. Od roku 2015 je aj výkonným riaditeľom združenia Business Leaders Forum, ktoré spája zodpovedné firmy na Slovensku. Vyštudoval anglický jazyk a literatúru a európske štúdie na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

Lenka Surotchak (48) strategicky a exekutívne viedla Nadáciu Pontis od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch aj pri prerode na slovenskú organizáciu. Predtým žila v New Yorku, pracovala vo Foundation for Civil Society a iných neziskovkách a think tankoch v USA. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a verejnú politiku na New York University. V Nadácii Pontis bola pri všetkých strategických zmenách, pod jej vedením vznikli projekty zamerané na firemnú a individuálnu filantropiu, dobrovoľníctva i rozvojovej spolupráce v zahraničí. Je tiež priekopníčkou v oblasti zodpovedného podnikania (CSR). Na jeseň 2019, po 17 rokoch, na poste výkonnej riaditeľky Nadácie Pontis končí a vstúpi do jej správnej rady.

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram