14. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Lidl venoval druhákom a tretiakom knižku o prvej pomoci

Lidl pokračuje v projekte vzdelávania školákov.

Pri príležitosti nového školského roka Lidl opäť obdaroval druhákov a tretiakov na všetkých základných školách na Slovensku. Knižka s témou prvej pomoci vznikla v spolupráci so Slovenským Červeným krížomMinisterstvom školstva, Policajným zboromHasičským a záchranným zborom. Náklad publikácie je 120 000 kusov.

Už v septembri 2016 dostali knižku o dopravnej výchove všetci druháci a tretiaci a v apríli 2017 jej zjednodušenú verziu všetci škôlkari – predškoláci, spolu 180 000 detí vo veku 6 až 9 rokov. Hlavnými hrdinami knižky „Kamil a psík zdravotník sú spolužiaci z 2. B Kamil a Janka, ktorých o prvej pomoci učí kriedou nakreslený psík, zdravotník Emil. Každá z kapitol je venovaná jednej téme ako napríklad pitný režim, zdravá strava, uštipnutie hmyzom, hygiena či úrazy pri športovaní a hre. Text je doplnený ilustráciami a úlohami, ktorými si dieťa opakuje získané poznatky. Knižka získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva pre základné školy a môže byť využitá v rámci prvouky, prírodovedy, ale aj v rámci predmetov ako slovenský jazyk, telesná a etická výchova.

„Deti sú prirodzene zvedavé, spoznávajú svet, no často si pritom neuvedomujú nebezpečenstvá a nástrahy, ktorým sú vystavené. Mnoho úrazov každý deň vzniká z neopatrnosti či nevedomosti a ľahko by sa im dalo zabrániť,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika. Elektronickú verziu knižky nájdete aj na tejto stránke. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111