13. 10. 2014 Nadácia Pontis

Literárny festival podporí čítanie v rodinách

Piatkový festivalový program spestrí čítanie priamo na školách.

Motivovať deti k čítaniu s dôrazom na podporu tejto aktivity v rodinách je zámerom košického literárneho festivalu Číta celá rodina. Jeho štvrtý ročník sa uskutoční v piatok a sobotu 17.-18. októbra v priestoroch košických základných škôl, Detskej fakultnej nemocnice (DFN) a areálu Kasární/Kulturparku, sídla pobočky LitPark.

Podujatie s bohatým programom pre deti a rodičov a pozvanými literárnymi hosťami pripravuje Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) a Občianske združenie (OZ) Slniečkovo. „Festival bude rozdelený na tri programové bloky. Prvým bude čítanie na školách – Škola, ktorá číta. Ten druhý sprostredkuje stretnutie s festivalovými hosťami na Literárnom večere, moderovanom Milanom Kolcunom, a tretí predstavuje celodenný program pre rodiny s deťmi, ktorý bude prebiehať priamo v knižnici, ale aj v ďalších priestoroch areálu Kasární/Kulturpark,“ uviedla dnes riaditeľka KMMK Iveta Hurná.

Návštevníci sa tak môžu tešiť na rozprávkové divadielka, hry, tvorivé dielne, stretnutia so spisovateľmi, burzu kníh, sčítaného Pána Mrkvičku či zábavného Uja Ľuba – juniora. „Nebudú chýbať zaujímavé podujatia pre rodičov o tom, ako a čo čítať svojim deťom, aby z nich vyrástli múdri, dobrí a šikovní ľudia, ktoré nám odprezentujú Ľudmila Hrdináková a Natália Mazanová z projektu Mama, tata čítajte s nami, a Tibor Hujdič, známy propagátor čítania,“priblížila Hurná.

Hosťami festivalu budú Ružena Anďalová, Roman Brat, Oľga Feldeková, Margit Garajszki, Marta Hlušíková, Jana Mičuchová, Ján Milčák, Alena Penzešová a Valentín Šefčík.

Piatkový festivalový program spestrí čítanie priamo na školách, a to nielen v triedach, ale aj na iných netradičných miestach, napríklad na chodbách, školských dvoroch, v telocvičniach, kabinetoch, zborovniach či jedálňach. Cieľom je zapojiť okrem žiakov aj zamestnancov a priateľov školy, a samotných rodičov. Organizátori tak chcú ukázať, že čítať sa dá naozaj vždy a všade, pričom sa inšpirovali Prestávkovým minifestivalom čítania, ktorý pripravili Nadácia Pontis v spolupráci s Tiborom Hujdičom v Bratislave. V Košiciach sa ale bude čítať súčasne na viacerých základných školách, a tiež v DFN, kde sa do čítania budú môcť zapojiť okrem hospitalizovaných detí aj lekári a sestričky. „Každá z čítajúcich škôl bude mať po celú dobu čítania pri sebe jedného z našich festivalových hostí, akéhosi garanta, ktorý bude dohliadať na to, aby sa čítanie dostalo všade a ku všetkým,“ doplnila riaditeľka knižnice.

Jednou zo zapojených škôl je ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici, kde budú čítať rodičia žiakov, populárne osobnosti, ale aj školník, kuchárky i telocvikár. Zo školákov budú z knižiek prváci čítať deviatakom. Súčasťou programu budú aj besedy s Oľgou Feldekovou. „Do toho budeme nejakým spôsobom integrovať aj ostatné vyučovacie predmety, ako je matematika, na ktorej budú slovné úlohy koncipované s témou beletristických postáv, alebo výtvarná výchova, kde budú deti pracovať s ilustráciami k textom,“ povedal riaditeľ školy Róbert Schwartz.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111