06. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

L’Oréal prehlbuje svoj záväzok podnikať zodpovedne

Výrobca kozmetiky L’Oréal verí, že prehĺbením svojho záväzku podnikať zodpovedne dosiahne ďalší rast.

Svetový líder vo výrobe kozmetických prípravkov, firma L’Oréal potvrdzuje súčasný trend podporovania udržateľného životného štýlu zo strany veľkých spoločností[1]. Svojich zákazníkov chce motivovať k zodpovednej spotrebe, a preto sa zaväzuje, že všetky produkty, ktoré do roku 2020 uvedie na trh, budú mať minimálny dopad na životné prostredie a pridanú sociálnu hodnotu. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho záväzku firmy k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý L’Oréal oznámil koncom októbra 2013.

„Veríme, že spotrebitelia sú základnou hybnou silou našej cesty k trvalej udržateľnosti. Udržateľná budúcnosť totiž závisí od zodpovedných rozhodnutí našich zákazníkov. Preto chceme už pri vývoji výrobkov dbať na ich udržateľnosť, zvyšovať povedomie našich spotrebiteľov o zodpovednej spotrebe a motivovať ich k udržateľnému životnému štýlu,“ povedal predseda a výkonný riaditeľ L’Oréal Jean-Paul Agon.

„Krása je v udržateľnosti a v udržateľnosti je krása“

L’Oréal verí, že prehĺbenie zodpovedného podnikania firmy povedie k jej väčšiemu rastu. Do roku 2020 chce firma získať až 1 miliardu nových zákazníkov. Jej zámerom je preto vyrábať viac, no s menším dopadom.

Okrem väčšieho zaangažovania zákazníkov a zvýšenia udržateľnosti výrobkov sa firma zaviazala aj k zodpovednejšej výrobe. Do roku 2020 plánuje znížiť obsah emisií CO2 vyprodukovaných v jej výrobných a distribučných centrách o 60 % oproti roku 2005 a emisie z dopravy chce v prepočte na jeden vyrobený produkt znížiť o 20 % v porovnaní s rokom 2011. Spotreba vody a produkcia odpadu  na jeden výrobok by mala rovnako klesnúť o 60 % v porovnaní s rokom 2005 a výroba by mala vytvárať nulový odpad, ktorý by bolo potrebné vyvážať na skládky.

L’Oréal zintenzívni aj podporu svojich zamestnancov, ktorým chce zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrane a ďalšiemu vzdelávaniu bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pre firmu pracujú. V oblasti podpory komunity sa zameria najmä na zabezpečenie prístupu k práci pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

V neposlednom rade, firma chce zaviesť udržateľnosť aj do vzťahov v rámci dodávateľského reťazca. Od svojich dodávateľov bude vyžadovať dodržiavanie princípov udržateľnosti a zároveň im bude pomáhať pri dosahovaní stanovených cieľov. 

Zdroj: loreal.com

[1]Nedávny prieskum Value Gap, ktorý vypracovali konzultačné spoločnosti BSR a Futerra, totiž odhalil čoraz väčšie uvedomenie si firiem, že ich biznis bude rásť vďaka tomu, že budú zákazníkom pomáhať žiť udržateľnejší život.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111