17. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Ľudia v Rohožníku volajú po zmysluplnom trávení voľného času mladých a obnove verejných priestorov

Grantový program Náš Rohožník aj tento rok podporí projekty zamerané na rozvoj komunity v obci Rohožník.

Grantový program Náš Rohožník, ktorý vytvorila spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. v spolupráci s miestnou samosprávou, sa už tradične aktívne podieľa na zlepšovaní života obyvateľov obce Rohožník, v ktorom spoločnosť prevádzkuje svoju cementáreň.

O skrášľovanie prostredia a kvalitu života v meste bol oveľa vyšší záujem než po minulé ročníky. Potvrdil to aj starosta Rohožníka, Peter Šváral, ktorý okrem iného ocenil snahu neformálnych skupín občanov a jednotlivcov: „Veľmi príjemne nás prekvapil nárast počtu prihlásených projektov, ktorých bolo až o polovicu viac ako v minulom roku. Potešujúce je, že viac ako polovicu zo záujemcov o príspevok predstavovali neformálne skupiny občanov, ktorí majú chuť kultivovať prostredie okolo seba a prispejú na to svojim voľným časom či vlastnými prostriedkami. V tom je prínos programu asi najdôležitejší – pomáha budovať vzájomnú spolupatričnosť a zodpovednosť.“

Napriek tomu, že nebolo možné schváliť všetky vytvorené návrhy, ich obsah a realizácia nezostane bez povšimnutia. Podľa slov Miroslavy Remenárovej, manažérky pre komunikáciu spoločnosti CRH, Bratislavská kynologická záchranárska brigáda dostane financie pre vedenie výcvikového centra samostatne.

Spolupráca medzi spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s. a miestnou komunitou má už niekoľko rokov priaznivý vplyv na stav prostriedkov, ako aj život obyvateľov obce. Vďaka finančnej podpore sa zlepšilo vzdelávanie v obci, podporil sa rozvoj miestnych komunít a skvalitnil sa život sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.Medzi doteraz podporené grantové projekty patrí výstavba nového detského ihriska, revitalizácia zelene či zabezpečenie technického vybavenia do školiacich miestností.

Zdroj: TS CRH (Slovensko)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111