31. 03. 2015 Nadácia Pontis

Marius Pedersen ocenili za ich prínos k prírode

Firma sa snaží formovať u ľudí vzťah k životnému prostrediu.

ZVOLEN. Jedno z ocenení, ktoré vo štvrtok udeľovala Nadácia Pontis, získala v kategórii Zelené firmy aj zvolenská pobočka spoločnosti Marius Pedersen. Ocenenie ViaBona Slovakia za rok 2014 udeľovali firmám, ktoré dokazujú, že biznis sa dá robiť aj inak. Ocenené firmy robia pri svojom podnikaní aktivity nad rámec svojich povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie.

Smetiari deťom

Marius Pedersen sa venuje zneškodňovaniu a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré dobrovoľnícke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú aj odbornú pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok. „Prvé aktivity pre deti sme začali v roku 2007, keď sme spolu vyčistili 1,5 kilometra koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi dve tony odpadu,“ hovorí riaditeľ zvolenskej pobočky firmy Marius Pedersen Jozef Pivka. K praktickým činnostiam postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže a ďalšie environmentálne aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia prírody od čiernych skládok okrem detí zapojili aj dospelých. Program je dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov prevádzky vo Zvolene.

Sedem rokov

„Ocenenie je pre nás inšpiráciou ďalej rozvíjať a robiť ďalšie dobré projekty, pretože na Slovensku sú aj fantastickí ľudia, ktorí si to všimnú a vedia to oceniť,“ okomentoval Pivka. „Všetkým partnerom a kolegom, s ktorými projekt už sedem rokov robíme, úprimne ďakujem za pomoc a podporu a najmä za ich nezištnú prácu v teréne. Zvlášť ďakujem všetkým deťom škôl a škôlok, ale aj dospelým účastníkom tejto našej aktivity, ktorou prispievame k zlepšeniu životného prostredia a najmä k zmene postoja našich súčasníkov k nemu,“ dodal. Hosťom galavečera bol aj prezident Andrej Kiska, ktorý okrem spoločnej fotky s tímom ocenených spolu s kapelou hosťom zahral a zaspieval pesničku od skupiny Modus Úsmev.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111