13. 04. 2012 Nadácia Pontis

Martinus a VSE získali ceny Via Bona Slovakia za zodpovedný prístup

Spoločnosti Východoslovenská energetika a Martinus sa správajú zodpovedne voči svojim zamestnancom, zákazníkom a životnému prostrediu.

http://www.tasr.sk/25.axd?k=20120412TBA02845

Spoločnosti Východoslovenská energetika a Martinus sa správajú zodpovedne voči svojim zamestnancom, zákazníkom a životnému prostrediu. Tvrdí to 26-členná hodnotiaca komisia, ktorá im udelila hlavné ceny v rámci ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 od Nadácie Pontis. Ocenenia v 10. kategóriách si vo štvrtok (12. 4) počas galavečera prevzali víťazi.

„Potrebujme ich príklady a príbehy ukazovať ďalším, aby sme civilizačnú úroveň tejto krajiny zdvíhali trochu vyššie,“ povedal na úvod odovzdávania cien programový riaditeľ Nadácie Pontis Pavel Hrica. Východoslovenská energetika (VSE) získala hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu. Okrem programov starostlivosti o zamestnancov zaviedla spoločnosť prísne opatrenia v boji proti podvodom a korupcii. Dobrovoľníci z VSE nahrali už 10 nosičov s rozprávkami pre nevidiace deti. Firma sa však takisto napríklad angažuje v charitatívnom behu či v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Za podporu životného prostredia dostala VSE aj Zelenú cenu.

V kategórii malých a stredných podnikov získalo hlavnú cenu za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania internetové kníhkupectvo Martinus. Okrem iniciatívy zameranej na šetrenie energie a zdrojov vo firme bol Martinus ocenený aj za príspevky z predaja kníh na projekt Dobrý anjel. „Mnohé tie nápady chodia od zamestnancov práve prostredníctvom vnútornej komunikačnej siete. Ja som veľmi rád, že máme takých bystrých kolegov, ktorí rozmýšľajú, ako veci robiť ešte lepšie,“ povedal po odovzdávaní cien pre TASR riaditeľ kníhkupectva Martinus Michal Meško. Etickú cenu Via Bona Slovakia získala spoločnosť Bayer za opatrenia, ktoré zabraňujú korupcii v zdravotníctve. Ide napríklad o zákaz navštevovania lekárov a ich obdarúvania zamestnancami firmy. Etické kódexy dodržiava aj týždenník The Slovak Spectator, ktorého vydavateľská spoločnosť The Rock získala cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu. Košická firma NESS si odniesla Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom. Stalo sa tak najmä vďaka letnému klubu, ktorého pracovníci sa počas celého leta starajú o deti zamestnancov. Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu získala spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá pomáha bezdomovcom prežiť tuhú zimu. Takisto však podporuje aj Divadlo bez domova a združenie Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene.

Spoločnosť Maxman Consultants prišla s nápadom pripraviť študentov na prax a začala ich vzdelávať prostredníctvom vlastných zamestnancov. Za projekt Maxman University získala Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva. V rámci ocenenia pre novinárov získala Čestné uznanie za mediálny prínos redaktorka Lucia Marcinátová z denníka SME. Stalo sa tak za jej nasadenie a autorský prístup, ktorý podľa Nadácie Pontis priniesla v rámci tém filantropie a zodpovedného podnikania. Hodnotiaca komisia ocenenia Via Bona Slovakia pozostávala z 26 ľudí. Išlo o osobnosti z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i médií. Posudzovalo sa celkovo 82 nominácií.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111