09. 02. 2017 Nadácia Pontis

Máte dieťa s autizmom? Aplikácia zadarmo uľahčí komunikáciu

Rodičia si môžu vytvárať vlastné databázy slov a plánovať aktivity pre dieťa.

Rodičia si môžu bezplatne stiahnuť novú mobilnú aplikáciu Lentalk pre uľahčenie komunikácie s deťmi, ktoré trpia autizmom.

Hendikep spočíva v tom, že deti nerozumejú okoliu a nedokážu vyjadriť potreby, čo vyúsťuje do frustrácie. Porucha sa prejavuje vo veku dvoch až troch rokov.

Aplikáciu vyvinuli špeciálne podľa potrieb odborníkov. Testovania sa zúčastnili aj samotné deti a rodičia. Vznikla vďaka podpore Nadačného fondu spoločnosti Lenovo.

Softvér je zatiaľ k dispozícii len pre platformu Android. V budúcnosti by ale mala pribudnúť aj verzia pre iOS od Apple.

Ľubovoľná zmena obsahu

Lentalk nahrádza obrázkové kartičky. Zároveň odstraňuje ich obmedzenie, pretože nezahŕňali všetky možné objekty či slová. Aplikácia je flexibilná a každý používateľ si ju vie prispôsobiť vlastným potrebám.

Základná slovná zásoba pozostáva zo 450 obrázkov a je rozdelená podľa tematických oblastí. Do každej si vie rodič pridať nový pojem alebo upraviť pôvodný, prípadne meniť farby. Deti totiž majú problém pochopiť, že ak vidia rovnaký objekt v inej farbe, stále ide o to isté.

Súčasťou sú tiež zvukové nahrávky, čo prispieva k zlepšeniu verbálnej komunikácie. Používateľ dokáže meniť textové i slovné popisy.

 

Na pozadí zároveň beží administračný systém pre spravovanie nahratého obsahu. Pre každé dieťa je pridelená konkrétna slovná databáza. Keď sa rodič rozhodne, môže ich zdieľať aj s ostatnými používateľmi.

Týždenné plánovanie, rozdajú tablety

Dôvodom pre vyvinutie aplikácie boli nedostatky zahraničných pomôcok. Ak ich aj preložili do slovenčiny, musela sa platiť každá licencia zvlášť. Cena zahraničných pomôcok je niekoľko stoviek dolárov.

Používateľom zároveň chýbali niektoré funkcie a ich doplnenie záviselo od pôvodného tvorcu. Konkrétne museli napríklad pri personalizácii vždy používať počítač a chýbala napríklad funkcia pre vytvorenie denného programu dieťaťa. Lentalk nedostatok rieši a plán sa dá nadefinovať na dva týždne dopredu.

Nadačný fond Lenovo v spolupráci s Nadáciou Pontis aktuálne vyhlasujú výzvu, v rámci ktorej rozdajú 150 tabletov. Určená je len pre špecializované pracoviská a neziskové organizácie. Jedna môže získať maximálne päť mobilných zariadení.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111