05. 02. 2016 Zodpovedné podnikanie

Miera tolerancie verejnosti voči netransparentnosti v biznise klesá

Na zodpovedných raňajkách sme 3. februára diskutovali s Petrom Škodným, novým prezidentom Business Leaders Forum.

Autor fotografií: © Marek Chalány

V porovnaní s 90. rokmi nastal na Slovensku v oblasti zodpovedného podnikania výrazný posun. Uviedol to prezident združenia Business Leaders Forum (BLF) Peter Škodný na zodpovedných mediálnych raňajkách 3. februára 2016. Cieľom stretnutia bolo upovedomiť verejnosť, aby si vyberali zodpovedné firmy a tlačili na to, aby firmy, pre ktoré pracujú resp. ktorých sú zákazníkmi, podnikali zodpovedne. 

„Oproti roku 2000 je vidieť, že miera tolerancie verejnosti voči netransparentnosti klesá. Stále sú však aj takí, ktorým na transparentnosti nezáleží, pretože sú radi, že majú prácu,“ vysvetlil Peter Škodný. Robiť poctivý biznis na Slovensku je podľa neho ťažké, no na druhej strane je to pre firmu šanca na dlhodobý úspech na trhu.  Táto téma sa stala pre Slovensko reálnou, avšak nie pre všetkých. „Ľudia a firmy sa však budú oveľa viac ozývať a budú dôsledne vyžadovať etické správanie od všetkých, bez ohľadu na to, či je to podnikateľský sektor alebo štátna administratíva,“ uviedol Škodný. 

V niektorých oblastiach však podľa Škodného Slovensko stále zaostáva. „Čo sa nezmenilo je to, že netransparentnosť toleruje podnikateľské prostredie. Navyše, podnikatelia mnohokrát nevytvárajú dostatočný tlak na štát alebo štátne inštitúcie, aby sa biznis prostredie menilo. Toleruje sa netransparentné správanie štátu. Tento problém existuje v rôznej miere aj v Maďarsku, v Rumunsku či v Česku. I preto je jednou z priorít BLF vymožiteľnosť práva a predvídateľnosť  legislatívneho prostredia,“ dodal Škodný.

Malý počet firiem, no s veľkým dopadom

Združenie BLF začínalo pred 11 rokmi s 11 zakladajúcimi členmi. Dnes má 34 členov. Minulý rok pribudli dvaja a rok predtým siedmi. Počet firiem združených v BLF nie je teda veľký, no nie sú to malé firmy.  „Na konci dňa majú dopad, pretože majú veľké dodávateľské reťazce, aktívne ovplyvňujú školstvo, väčšina z nich vedie aktívny dialóg s vládou o legislatívnom prostredí, kam sa má vyvíjať. Tá kvantita nehovorí o tom, že máme nízku kvalitu. Domnievame sa, že firmy, ktoré sú v BLF združené, dokážu vytvoriť dostatočne veľký tlak,“ uviedol P. Škodný.  Podobný názor zastáva aj Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární, ktorý doplnil, že „všetky firmy v BLF majú širokú sieť dodávateľov, to znamená, že aj cez ňu môžu ovplyvňovať správanie ďalších firiem a dávať im príklad hodnôt správania.“ 

Združenie BLF sa snaží oslovovať firmy, ktoré sú lídrami v zodpovednom podnikaní. „Nemusí to byť veľká firma. Chceme najmä, aby inšpirovala ostatných a mala dobrý program, v rámci ktorého robí niečo navyše, nad rámec legislatívy,“ uviedol Michal Kišša, ktorý upozornil, že nie v každej oblasti je každá firma dobrá. Ak člen BLF v nejakej oblasti zaostáva, ostatné členské firmy sa ho snažia v danej oblasti motivovať k zlepšeniu.

Zodpovedné podnikanie je aj o tom, aby sme pomáhali pretvárať prostredie aj mimo Bratislavy

„Na Slovensku žiaľ stále existuje veľká skupina ľudí, pre ktorú zodpovedné podnikanie firiem nie je dôležité, pretože majú základný problém – aby vydržali s peniazmi do konca mesiaca. Sú to hlavne regióny mimo Bratislavy, oblasti so sociálne vyčlenenými skupinami, atď.,“ povedal Škodný. Zodpovedné podnikanie je podľa neho aj o tom, aby sme pomáhali pretvárať prostredie aj mimo hlavného mesta, aby sa zo Slovenska stalo jedno Slovensko a aby tu existovala veľká skupina ľudí, ktorí budú chápať, prečo je zodpovedné podnikanie firiem dôležité. Cieľom BLF preto nie je združovať čo najviac firiem, ale združovať naozaj zodpovedné firmy a prostredníctvom rôznych aktivít zvyšovať povedomie verejnosti o týchto témach. Ako uviedol Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární,„Slovensko by malo byť miesto, kde sa dobre podniká, kde sa tvoria pracovné miesta, kde fungujú základné princípy právneho štátu, je dobrá vymožiteľnosť práva a nízka miera korupcie.“

Krajiny, ktorým sa podľa Šarišského darí najlepšie sú najčistejšie, najpredvídateľnejšie a majú najlepší legislatívny proces. „Práve na pôde BLF, vznikol Fond pre transparentné Slovensko, kde sa firmy združili a dohodli, že pomôžu organizáciám, ktoré bojujú v tejto oblasti napr. Via Iuris, Aliancia Fair Play, SGI atď. Na pôde Americkej obchodnej komory vznikla Iniciatíva za právny štát, kde firmy pripravili súbor odporúčaní pre vládu, v ktorej deklarovali, čo by chceli, aby sa zmenilo a ako by sa to malo zmeniť. „Tlak bol do určitej miery účinný, lebo bol schválený akčný plán, síce nie do takej miery ako si to firmy predstavovali. Ale to čo je dôležité je, že prebieha reálny dialóg medzi podnikateľmi a vládou. A máme právo vyžadovať plnenie záväzkov, ktoré potvrdili,“ vysvetlil M. Šarišský.

Zodpovedných raňajok sa okrem Michala Kiššu, riaditeľa BLF a Petra Škodného, Country Managing Director slovenskej pobočky Accenture a prezidenta BLF, zúčastnili aj zástupcovia týchto firiem: Slovenské elektrárne (Miroslav Šarišský), Slovak Telekom (Tatiana Svrčková), Kaufland Slovensko (Erika Turček Pfundtnerová a Richard Bendík), Skanska SK (Petra Kolberová a Daniela Simanová), U.S. Steel Košice (Mária Janočková) a Accenture (Jozef Kokoška). Špeciálnym hosťom bola Henrieta Kiššová z Deloitte, ktorá odprezentovala výsledky najnovšieho prieskumu o zodpovednom podnikaní a jeho budúcnosti, ktorý prebehol medzi CSR manažérmi na Slovensku a v strednej Európe.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.