16. 03. 2020 Nadácia Pontis

Moderná filantropia: investovanie s dopadom

Premyslene a efektívne nemusia byť využívané iba prostriedky v biznise. Aj investície do spoločensky prospešných iniciatív majú prvky investičného správania s dôrazom na návratnosť v podobe merateľných spoločenských zmien. Je potrebné však vybudovať ekosystém, v ktorom budú spolupracovať všetky sektory spoločne.

Filantropia je motivovaná túžbou urobiť zo sveta lepšie miesto. Tak ako každá oblasť, aj filantropia sa rozvíja a mení svoje smerovanie. V Nadácii Pontis sa už dlhodobo venujeme téme darcovstva, ako aj rozvoju individuálnej či firemnej filantropie. Prirodzene nás preto zaujímajú nové prístupy v tejto oblasti, ako aj pozitívne príklady zo zahraničia.

Na začiatku marca sme sa preto rozhodli zorganizovať neformálne stretnutie s názvom Impact Talks, na ktorom chceme inšpirovať a prinášať rôzne pohľady na to, ako možno rozvíjať a posúvať hranice filantropie aj na Slovensku.

Sociálny dopad ako hlavný rozmer investovania

S vývojom spoločnosti sa menia aj jej problémy. Dnes sú výzvy, ktorým svet čelí, komplexnejšie a ich riešenie si vyžaduje inovatívne a hlavne systémové riešenia. „Klasické nastavenie, v ktorom štát a súkromný sektor riešia svoje záujmy a občiansky sektor pláta diery, nie je trvalo udržateľné,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, a dodáva: „S tým úzko súvisí aj ich financovanie. Klasické granty či dary na riešenie problémov často nestačia. Investovanie so sociálnym dopadom (tzv. social impact investment) môže byť jedným z perspektívnych riešení ako financovať určitý segment sociálnych podnikov či neziskových organizácií.

Nadácia Pontis je od roku 2019 členskou organizáciou European Venture Philanthrophy Association – asociácie, ktorá združuje organizácie, nadácie a investičné fondy, pre ktoré je sociálny dopad hlavnou dimenziou pri rozhodovaní sa o investíciách.

V zahraničí sa stáva trendom, že napríklad nadácie, ale aj iní poskytovatelia finančnej podpory sa začínajú pozerať na rôzne spôsoby, ako podporiť dobré iniciatívy, tak, aby sa ich investície mohli vrátiť v podobe sociálneho dopadu a konkrétnych spoločenských zmien, napríklad v oblasti sociálnych či environmentálnych výziev.

Zmena zmýšľania vo všetkých sektoroch

Za pozitívnym príkladom fungovania rozumného investovania s dopadom sme nemuseli chodiť vôbec ďaleko. Preto sme na Impact Talks pozvali Silke Horákovú, zakladateľku prvého českého fondu Tilia Impact Ventures, ktorý je zameraný výlučne na investície so silným sociálnym či spoločenským dopadom.

Silke na koncept social impact investment narazila v roku 2010 na konferencii vo Veľkej Británii. V Českej republike vtedy nič také neexistovalo, a tak sa motivovaná novým spôsobom myslenia vo svete investovania rozhodla zaviesť tento koncept aj doma.

Investovanie so sociálnym dopadom musí mať podľa Silke 3 základné kritériá. Sociálny dopad musí byť minimálne rovnako dôležitý ako finančná návratnosť. Musí byť merateľný a tiež škálovateľný. V neposlednom rade je dôležitý zámer investora, ktorý vníma spoločenské problémy a má záujem ich meniť k lepšiemu.

Silke vidí veľký potenciál najmä v spojení firemného a občianskeho sektora, ktoré sú najsilnejšie práve dohromady. Na jednej strane sú totiž firmy či investori, ktorých najväčšou devízou je ich podnikateľské myslenie a využívanie podnikateľských princípov pri raste organizácií alebo zvyšovaní zisku. Na druhej strane sú tu občianske organizácie, ktoré majú riešenia a vedia, ako sa vysporiadať s rôznymi spoločenskými problémami.

Radi by ste sa o téme financovania s dopadom dozvedeli viac?

Pripravili sme si pre vás sériu videí z prvej konferencie o financovaní dopadu na Slovensku. Na najdôležitejšie otázky ohľadom téme financovania a investovania s dopadom odpovedajú Silke Horáková, Ewa Konczal, manažérka pre strednú a východnú Európu European Venture Philanthropy Association EVPA a Roxana Damaschin-Tecu, spoluzakladateľka UnLoc.

Aké sú odporúčania pre sociálne inovácie a sociálne podniky?
Prečo potrebujeme viac hovoriť o investovaní do spoločenského dopadu v našom regióne?
S čím je potrebné začať, ak sa rozhodnete pre investovanie s dopadom?

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111