26. 10. 2016 Sociálne inovácie

Na konferencii Rozvoj a demokracia vystúpi aj inšpiratívna Alaa Murabit

Piaty ročník konferencie Rozvoj a demokracia sa koná 27. októbra v Bratislave pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Hlavnými témami konferencie sú efektívne prepojenie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci či sociálne inovácie v rozvoji. Nevyhne sa však ani naliehavým témam migrácie, budúcnosti urbanizácie a udržateľného rozvoja v mestách.

Medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Nadácia Pontis, je poprednou udalosťou v oblasti rozvojovej spolupráce v regióne. „Naplnenie  udržateľných cieľov do roku 2030, prijatých na pôde OSN, si vyžaduje zaangažovanosť rôznorodých aktérov, dokonca aj tých, ktorí sa doteraz rozvojovými témami nezaoberali. Konferenciu organizujeme, pretože je potrebné mať jasnú stratégiu a koordináciu medzi ministerstvami a agentúrami, organizáciami občianskej spoločnosti, súkromným sektorom, akademickou sférou, ale aj verejnosťou. Práve na tejto konferencii sa všetci títo aktéri môžu spoločne stretnúť na jednom mieste,“ vysvetlila Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá konferenciu otvorí spolu s Lukášom Parízkom, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR  a Yoke Brandt, vice-ministerkou Ministerstva zahraničných vecí Holandska.

Prioritami sú migrácia a bezpečnosť

Medzi hlavné výzvy súčasnosti patria bezpečnosť a migrácia. V roku 2015 bolo nútených v dôsledku perzekúcie, konfliktov a chudoby utiecť do Európy vyše milióna ľudí. O svoje skúsenosti s humanitárnou pomocou, riešením konfliktov a vodcovstvom sa na konferencii podelí Alaa Murabit, zakladateľka Hlasu líbyjských žien. Venuje sa podpore ľudských práv a rodovej rovnosti, bojuje za plnú účasť žien pri riešení konfliktov a v mierových procesoch. Alaa Murabit so svojou organizáciou počas revolúcie v roku 2011 spustila najväčšiu kampaň v dejinách Líbye. Spochybnila v ňom spôsob, akým sa interpretuje úloha žien v náboženstve a presadzovala zmenu ich vnímania. V kampani sa jej podarilo spojiť vyše 600 miestnych vedúcich osobností z rôznych komunít. Obdobné kampane sa odvtedy uskutočnili vo viac ako 24 krajinách.  

Ako prepojiť humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu?

Významnou časťou konferencie bude aj diskusia o tom, ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pri riešení výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti. O skúsenostiach humanitárneho pracovníka bude rozprávať Loris De Filippi, prezident organizácie Doktori bez hraníc v Taliansku.  Na otázku ako môžeme lepšie prispôsobiť finančné nástroje EÚ na riešenie problémov spojených s migráciou, budú odpovedať aj Jean-Louis De Brouwer z Európskej komisie, Michal Mlynár z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva, Seamus Jeffreson z CONCORD-u, Lilian Darii, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Moldavska a Natalia Alonso z Oxfam International.

Slúžia inovácie najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva?

Konferencia sa nevyhne ani téme inovácií pre pozitívnu spoločenskú zmenu v rozvoji. Možnostiam využitia mobilných technológií v prospech sociálnych a environmentálnych zmien v rozvojových krajinách sa venuje napríklad Ken Banks, autor inovatívneho nástroja FrontlineSMS a kiwanja.net. Banks bude na konferencii rozprávať o tom, ako využil ľahko dostupnú technológiu mobilných telefónov a vytvoril nástroj, ktorý zjednodušil a zrýchlil komunikáciu v krízových situáciách, či už ide o boj s HIV alebo odstraňovanie následkov zemetrasenia na Haiti. FrontlineSMS umožňuje pracovníkom teréne dostavať, síriť a reagovať na informácie v reálnom čase, čím zachraňuje ľudské životy a šetrí obrovské množstvo zdrojov. Slovenské skúsenosti s inováciami bude prezentovať Ján Hargaš zo Slovensko.digital. Iný pohľad na inovácie odprezentujú  Milica Begovic z Regionálneho centra UNDP v Istanbule či Gregor Virant z Prime Minister’s Delivery Unit zo  Srbska.

Konferencia Rozvoj a demokracia 2016 je spolufinancovaná zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid, Európskej komisie, UNDP, Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac informácií o konferencii nájdete TU.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.