20. 04. 2015 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Orange opäť ocení mimovládne organizácie

Známe sú užšie nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2014.

O prestížnu Cenu Nadácie Orange za rok 2014 sa v troch kategóriách uchádzalo celkovo 101 mimovládnych organizácií, z ktorých do hodnotenia po splnení formálnych kritérií postúpilo 88. Odborné komisie z nich do druhého kola vybrali 15 výnimočných, z ktorých vzídu tohtoroční víťazi ocenenia v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia. Nadácia Orange laureátov predstaví na slávnostnom podujatí 28. apríla v Bratislave. Ocenené organizácie získajú aj finančnú podporu, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 2 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 45 000 eur na ďalší rozvoj činnosti ocenených.

V tomto roku Nadácia opäť udelí aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť človeku, ktorého činnosť v mimovládnom sektore je dlhodobým prínosom v jednej z troch oblastí a sám v nej zároveň pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku.

Užšie nominácie na Cenu Nadácie Orange za rok 2014

Vzdelávanie

 • Človek v ohrození, o.z.
 • Divadlo Pôtoň, o.z.
 • Indícia, n.o.
 • KASPIAN, o.z.
 • INESS OE Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z.

Komunitný rozvoj

 • Mládež ulice, o.z.
 • Nástupište 1-12,o.z.
 • Priatelia trstenskej prírody, o.z.
 • Svatobor, o.z.
 • TRIPTYCH, o.z.

Sociálna inklúzia

 • Liga za ľudské práva, o.z.
 • Proti prúdu, o.z.
 • Prima, o.z.
 • Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.
 • Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z.

Zdroj: Tlačová správa Nadácie Orange

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111