26. 10. 2023 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Pontis udelila ocenenie za udržateľný rozvoj. Získala ho mimovládna organizácia PDCS

Nadácia Pontis už piatykrát udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Cenu SDGs 2023 získala organizácia PDCS (ang. Partners for Democratic Change Slovakia), ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje zmierňovaniu konfliktov. V tejto téme sa snaží spájať relevantných aktérov, propagovať dobrú prax a prinášať nové metódy na depolarizáciu spoločnosti a posilňovanie kultúry demokratického dialógu.

Podobne ako vlani, aj tento rok udeľovala Nadácia Pontis jedno ocenenie, a to jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá v uplynulom roku najviac prispela k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). Ide o 17 cieľov definovaných na pôde OSN, ktoré majú podľa svetových lídrov silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. „Aj tento rok sme chceli ocenením vyzdvihnúť niekoho, kto dokázal reagovať na aktuálne výzvy, ako sú pretrvávajúca vojna na Ukrajine, šírenie dezinformácií, polarizácia spoločnosti, kríza dôvery v inštitúcie demokracie, ale aj ekonomická kríza spojená s infláciou,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Cenu SDGs 2023 Nadácia Pontis udelila mimovládnej organizácii PDCS za dlhodobú snahu o budovanie demokratického dialógu na všetkých úrovniach naprieč sektormi a boj proti polarizácii spoločnosti. Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou konferencie BLF Summit, ktorú Nadácia Pontis a združenie Business Leaders Forum organizujú už 20 rokov. „V súčasnosti všetci cítime rôzne názorové a hodnotové tábory a malú ochotu na diskusiu a spájanie. Ocenenie organizácie, ktorá hľadá spôsoby, ako rozdelenú spoločnosť zbližovať, je veľmi dôležité. Práve preto, aby bolo Slovensko lepším miestom na život,“ hovorí Katarína Pšenáková, správkyňa Nadácie Tesco, ktorá dlhodobo podporuje toto ocenenie aj otváranie tém SDGs.

Ocenenie za PDCS prevzali Lukáš Zorád, programový riaditeľ, a Anna Zemanová, zástupkyňa riaditeľky. Cenu odovzdali Katarína Pšenáková, správkyňa Nadácie Tesco, a Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

O PDCS

PDCS je organizácia, ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje transformácii konfliktov – nielen na Slovensku, ale aj v Európe sa snaží spájať relevantných aktérov, propagovať dobrú prax a prinášať nové metódy na depolarizáciu a posilňovanie kultúry demokratického dialógu. V aktuálnych spoločenských témach hľadá formy diskusie, ktoré účastníkom s odlišnými, často konfliktnými názormi umožňujú dosahovať porozumenie a dohodu v tom, čo máme ako spoločnosť v konkrétnych otázkach robiť.

Prostredníctvom kurzov, simulácií a iných kultúrno-vzdelávacích podujatí poskytuje študentom a pedagógom na slovenských školách vzdelávanie, najmä na témy súvisiace s budovaním mieru (tzv. peacebuilding) a aktívnym občianstvom, vrátane hľadania riešení problémov extrémizmu, radikalizácie a polarizácie spoločnosti. Organizácia sa tiež aktívne venuje tréningom zameraným na transformáciu konfliktov, občiansku participáciu a nové výzvy vo vzdelávaní.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111