27. 11. 2015 Zodpovedné podnikanie

Najlepší zamestnávatelia majú až 77 % motivovaných zamestnancov, tvrdí štúdia Aon Best Employers

Jedenásty ročník štúdie Aon Best Employers Slovensko, organizovaný spoločnosťou Aon (divízia Aon Hewitt), pozná svojich víťazov.

Zástupcovia víťazných firiem, ktoré si odniesli ocenenie AON Best Employers 2015.

Zo 42 zaregistrovaných firiem z rôznych odvetví získali v kategórii Malé a stredné spoločnosti titul firmy Davinci software, Hilti, Imperial TobaccoSOS electronic. Medzi ocenené firmy v kategórii Veľké spoločnosti sa prebojovala spoločnosť O2 Slovakia. O získaní titulu všetkých víťazov rozhodla nadštandardne vysoká miera motivovanosti ich zamestnancov.

Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer v rámci tejto štúdie je hodnotenie spoločnosti vlastnými zamestnancami. Hodnotenie prebieha vo firmách prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Dlhodobé analýzy spoločnosti Aon Hewitt ukazujú, že motivovaný zamestnanec o svojej firme pozitívne hovorí, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti. Všetky víťazné spoločnosti sa vyznačujú vysokou mierou motivovanosti, dôveryhodným a motivujúcim vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a dobrou povesťou.

Podmienky pre získanie ocenenia Aon Best Employer Slovensko 2015 splnilo celkovo 5 spoločností (zo 42 prihlásených). V kategórii Malé a stredné spoločnosti si odniesli titul 4 firmy z celkových 26 prihlásených v tejto kategórii, a len 1 firma z kategórie Veľké spoločnosti z celkových 16 prihlásených.

Kto teda patrí tento rok medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska?

V kategórii Malé a stredné spoločnosti (od 50 do 249 zamestnancov) získali ocenenie (abecedne):

V kategórii Veľké spoločnosti (250 zamestnancov a viac) najlepších zamestnávateľov tento rok reprezentuje jedna spoločnosť, a to:

V najlepších spoločnostiach je až 77 % zamestnancov motivovaných

Ivana Botošová, projektová manažérka štúdie Aon Best Employers, Aon Hewitt, hovorí: „V priemere je v najlepších spoločnostiach 77 % ich zamestnancov motivovaných. U spoločností, ktoré nepatria medzi najlepších, je to menej ako polovica, len 44 %. Od roku 2013 miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku mierne klesá a tiež klesá miera motivovanosti najlepších zamestnávateľov.“

Samotní zamestnanci najlepších zamestnávateľov hodnotia svoju pracovnú skúsenosť odlišne v porovnaní s tými, ktorí pracujú v ostatných firmách. Výrazný rozdiel medzi Best Employers a ostatnými vidíme v prístupe vrcholového vedenia, vo finančnom aj nefinančnom odmeňovaní a v tom, ako je samotná firma nastavená z pohľadu procesov a podpory vzdelávania.

V oblasti vrcholového vedenia sme zaznamenali, že tým najlepším sa darí pristupovať k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má (70 % u Best Employers vs 29 % u ostatných zamestnávateľov). Zároveň zamestnanci tých najlepších oveľa viac oceňujú otvorenú a úprimnú komunikáciu a prístupnosť vrcholového vedenia. Výrazný rozdiel je aj vo vnímaní ďalšieho smerovania spoločnosti: až 73 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších hovorí, že ich vrcholový manažment robí dobré obchodné rozhodnutia (v porovnaní s 41 % u ostatných), a 68 % hovorí, že vrcholové vedenie ich vie nadchnúť pre budúcnosť spoločnosti (vs. 28 % u ostatných).

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne odlišuje Best Employers od ostatných, je odmena a uznanie. U najlepších firiem má až 68 % zamestnancov pocit, že za svoj prínos dostávajú spravodlivú odmenu (vs. 31 % u ostatných). Títo zamestnanci tiež vnímajú, že dostávajú primerané nefinančné uznanie za ich pracovné úspechy (73 % vs. 38 %).

V neposlednom rade je odlišujúcou oblasťou aj samotné nastavenie a prístup spoločnosti. Až 78 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších hovorí, že v prípade zmien sú dostatočne informovaní (oproti 39 % u ostatných). Najlepšie firmy viac podporujú svojich zamestnancov v prinášaní nápadov, pomáhajú im identifikovať oblasti pre rozvoj a podporujú ich vzdelávanie a rozvoj. K tomu všetkému oveľa viac plnia sľuby, ktoré dávajú svojim zamestnancom (77% u najlepších vs. 44 % u ostatných).

Miera motivovanosti na Slovensku mierne klesá a s ňou klesá aj priemerná spokojnosť

Priemerná miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku dosiahla tento rok úrovne 51 %. V porovnaní s rokom 2014 ide o pokles 2 percentných bodov. Súčasne s klesajúcou mierou motivovanosti zamestnancov sme zaznamenali tiež klesajúci trend v ich spokojnosti s mnohými meranými oblasťami pracovného života. Medzi najväčšie poklesy patrí spokojnosť s prácou vrcholového vedenia. Menej zamestnancov je presvedčených o tom, že vrcholové vedenie robí dobré obchodné rozhodnutia a dokáže nadchnúť pre budúcnosť firmy, v ktorej pracujú.

Ďalší negatívny trend vidíme v oblastiach pracovného prostredia, rovnováhy pracovného a súkromného života a stresu, ktorý je spojený s prácou.

V porovnaní s minulým rokom je tiež menšie percento zamestnancov, ktorí rozumejú tomu, na čom závisí ich mzda.

Objavujú sa však aj oblasti, v ktorých je spokojnosť zamestnancov vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Dlhodobo rastie spokojnosť zamestnancov s prácou ich priameho nadriadeného. Stále viac zamestnancov vníma, že priamy nadriadený oceňuje ich snahu, vedie zamestnancov k zodpovednosti za výkon a poskytuje im pravidelnú spätnú väzbu.

Viac zamestnancov je tiež presvedčených o tom, že spoločnosť podporuje ich vzdelávanie a rozvoj a že majú príležitosti pre rozvoj ich kariéry.

Pozitívnejšie ako v minulom roku zamestnanci vnímajú náplň práce. Je viac zamestnancov, ktorých každodenná práca baví a zároveň si môžu vybrať, ako svoju prácu spravia čo najlepšie.

Prečo sa snažiť o vybudovanie kultúry s vysokou motivovanosťou a byť tým najlepším?

Najlepšie spoločnosti si dokážu udržať výrazne viac zamestnancov, ktorí im pomáhajú plniť obchodné ciele (tvrdí to 75 % zamestnancov pracujúcich u tých najlepších, ale len 46 % zamestnancov ostatných spoločností). To, že zamestnanci tých najlepších sú viac lojálni, je viditeľné aj na celkovej fluktuácii, kde u Best Employers dosahuje celková fluktuácia úrovne 7 %, u ostatných 13 %.

Best Employers majú viac motivovaných zamestnancov, ktorí nielenže spĺňajú, ale dokonca prekonávajú svoje ciele. U tých najlepších až 59 % zamestnancov plní svoje ciele nad očakávania (vs. 39 % u ostatných).

 

Zdroj: TS Aon Hewitt

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.