18. 06. 2024 Filantropia

Najnovšia analýza ukázala, kde dve percentá pomáhajú najviac

V minulom roku smerovalo takmer 101 miliónov eur z daňovej asignácie 18-tisíc mimovládnym neziskovým organizáciám. Vyplýva to z najnovšej analýzy dát, ktoré pripravila Nadácia Pontis.

Peniaze z daňovej asignácie na Slovensku najviac pomáhajú chrániť zdravie, podporovať vzdelávanie a rozvíjať šport. Podľa dát zverejnených v Obchodnom vestníku za uplynulých 16 mesiacov bolo na tieto tri účely použitých z mechanizmu asignácie 43,6 milióna eur.

Najviac si polepšila podpora zachovania kultúrnych hodnôt, kam smerovalo vyše 5 miliónov eur. Naopak, medziročne mierne poklesla podpora sociálnej pomoci. Najmenej peňazí z 2 % z dane smerovalo do ochrany ľudských práv a na podporu vedy a výskumu.

Daňová asignácia financuje aj množstvo menších projektov

Až 80 % prijímateľov, ktorí mali z daňovej asignácie príjmy vyššie ako 3-tisíc eur za rok, tvorili združenia – zväzy a spolky. Nasledujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (5,3 %) a nadácie (4,45 %). Nadácie hrajú v systéme dôležitú úlohu, pretože z peňazí z 2 % a ďalších prijatých darov poskytujú granty ďalším organizáciám a projektom. „Takmer polovicu grantov v sledovanom období tvorili príspevky do 10-tisíc eur, celkovo vo výške 32,8 milióna eur. Daňová asignácia teda neslúži iba veľkým prijímateľom, ale mechanizmus 2 % považujeme za významný nástroj financovania množstva menších projektov,“ vysvetlila Radana Deščíková, senior programová manažérka Nadácie Pontis.

Radana Deščíková, senior programová manažérka Nadácie Pontis, prezentovala aktuálne dáta o daňovej asignácii.

Do prvej tridsiatky najväčších prijímateľov, ktorí získali takmer 22,5 % z celkovej sumy asignácie, patrili okrem veľkých nadácií aj organizácie zamerané na pomoc vážne chorým deťom, ako je Asociácia pomoci postihnutým, Plamienok n.o., OZ Svetielko nádeje, Dobrý anjel či Červený nos Clowndoctors.

Vyššiu podporu získali zdravotní klauni aj omamy

Občianske združenie Červený nos Clowndoctors získalo vlani vyše 400-tisíc eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o pätinu. Zdravotní klauni tak mohli pripraviť viac ako 1 800 klauniád. „Dve percentá od našich prispievateľov priniesli 5 000 hodín smiechu, pozitívnych emócií, podnetov a v konečnom dôsledku podporu psychickej pohody nielen pacientov, ale aj ich rodičov či zdravotného personálu zdravotníckych zariadení,” hovorí riaditeľ organizácie Milan Šagát.

Ďalšou organizáciou, ktorá získava financie na svoju činnosť aj z 2 %, je občianske združenie Cesta von. Minulý rok to bolo 175-tisíc eur, teda medziročne o štvrtinu viac. „Vďaka 2 % sme dokázali vytvoriť lepšiu štartovaciu čiaru do života pre 100 detí z vylúčených osád. Pomôže im to lepšie zvládnuť školu a zvýšiť šancu získať v dospelosti dôstojnú prácu. Zahraničné dáta hovoria, že ide o investíciu, ktorá sa vráti 10- až 15-násobne,“ hovorí Pavel Hrica, zakladateľ Cesty von. Tieto peniaze tiež pomohli zamestnať päť rómskych omám, ktoré predtým nemali prácu, a teraz sú vzorom a líderkami pozitívnych zmien vo svojich lokalitách. Pavel Hrica dodáva, že vďaka 2 % sa môže organizácia uchádzať aj o ďalšie zdroje financovania.

Asignácia umožnila transformáciu školy pre deti zo znevýhodneného prostredia

Na 2 % sa musí spoliehať tiež Sloboda zvierat, ktorá dlhé roky supluje svojou činnosťou štát, a to tak v oblasti záchrany zvierat, ako aj osvety a edukácie. „V roku 2023 sme aj vďaka 2 % poskytli útočisko 1 988 zvieratám, ktoré by na ulici – a v horšom prípade v rukách tyranov – nemali šancu prežiť,“ vysvetlila Kristína Devínska. Vďaka čipovaniu vrátila Sloboda zvierat majiteľom 724 zvierat a natrvalo umiestnila v nových domovoch 883 zvierat. Na plné obrátky fungovala aj Linka proti krutosti, ktorá pomohla vo vyše tisícke prípadov.

Na tlačovej konferencii o použití 2% informovali (sprava) Milan Šagát z OZ Červený nos Clowndoctors, Zuzana Labašová z OZ Živica a Pavel Hrica, zakladateľ Cesty von.

Na tlačovej konferencii o použití 2% informovali (sprava) Milan Šagát z OZ Červený nos Clowndoctors, Zuzana Labašová z OZ Živica a Pavel Hrica, zakladateľ Cesty von.

Formou 2 % prispievajú Občianskemu združeniu Živica aj vlastní absolventi ich vzdelávacích aktivít – učiteľky a učitelia, ktorí chcú svojím príspevkom umožniť vzdelávanie ďalším kolegom a kolegyniam. V roku 2023 prijala organizácia z asignácie vyše 55-tisíc eur. Z týchto peňazí zorganizovala festival outdoorového vzdelávania pre 120 učiteliek a učiteľov, vytvorila metodickú príručku a rozbehla nový veľký projekt modelovej inkluzívnej školy.

„Vďaka 2 % sme spustili náročnú transformáciu školy vnímanej ako „cigánska“ so snahou ukázať, že deti z marginalizovaných skupín a generačnej chudoby nielen môžu, ale aj by mali byť súčasťou tried, ktoré navštevujú deti z majority, pretože inakosť akéhokoľvek druhu je obohatením, a nie prekážkou,“ vymenúva konkrétne príklady pomoci z 2 % Zuzana Labašová z občianskeho združenia Živica.

Významným zdrojom sú 2 % aj pre členov Asociácie firemných nadácií (ASFIN), ktorá združuje 18 firemných nadácií a nadačných fondov. V roku 2023 predstavovali príjmy členov ASFIN 15,7 milióna eur, z čoho 62 % tvorili príjmy z asignácie. Z týchto peňazí a zostatkov asignácie z predchádzajúcich rokov poskytli členovia ASFIN na verejnoprospešné účely až 96 %. Náklady na administratívu a komunikáciu tvorili len 4 %. Vyplýva to z analýzy dát, ktorú pripravila Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu n.o.

Bližšie informácie o daňovej asignácii za rok 2023 nájdete v prezentácii z analýzy.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111