03. 04. 2023 Filantropia

Národný projekt EU-CARE podporí organizácie, ktoré poskytujú pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám

Finančné prostriedky poskytne Európska únia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej „NP EU-CARE“) je spoločnou odpoveďou štátu a občianskeho sektora na krízovú situáciu, ktorú od 22. februára 2022 vyvoláva ruská vojenská agresia na Ukrajine.
NP EU-CARE je zároveň výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Finančné prostriedky pre občianske organizácie

Činnosť mimovládnych organizácií bola pre okamžité zvládnutie krízy na hraniciach s Ukrajinou kľúčová. Zostala takou aj neskôr v rámci integračných aktivít ukrajinských odídencov do slovenskej spoločnosti.
Na financovanie aktivít organizácií však neexistoval zo strany štátu žiadny mechanizmus a organizácie občianskej spoločnosti aj samosprávy financovali tieto aktivity z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.).

Finančné prostriedky z NP EU-CARE sú preto určené práve občianskym organizáciám. Zabezpečia im pokrytie časti nákladov, ktoré od vypuknutia vojny na Ukrajine, teda od 24. februára 2022, vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami z Ukrajiny.

Pre mimovládne organizácie a tiež účelové zariadenia cirkví je tak tento projekt unikátnou príležitosťou získať finančné zdroje za svoju minulú činnosť s odídencami z Ukrajiny, ale tiež zvýšiť jej rozsah a pozdvihnúť kvalitu integračných aktivít v budúcnosti.

Postupne budú na webových stránkach projektu vyhlásené výzvy, cez ktoré môžu organizácie žiadať o podporu. Zapojiť sa budú môcť iba organizácie, ktoré pomáhajú osobám prichádzajúcim z Ukrajiny na území Slovenska.

Podpora Európskej únie

Národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bez účasti štátneho rozpočtu. Ide dokonca o nevyčerpané eurofondy z predchádzajúceho obdobia v spomínanom operačnom programe.

Zrkadlový projekt realizuje aj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, určený je na podporu samospráv v súvislosti s integráciu ľudí z Ukrajiny.

Správa projektu pod konzorciom nadácií

NP EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jeho členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu. Nadácie tieto peniaze prerozdeľujú ďalším organizáciám, ktoré pomáhali utečencom a utečenkám z Ukrajiny.
V Nadácii Pontis sa napríklad v rámci projektu venujeme administratívnej činnosti spojenej s posudzovaním, spracovaním a kontrolou žiadostí o preplatenie výdavkov žiadateľov.

Zmluvným partnerom konzorcia nadácií je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.