23. 06. 2023 Nadácia Pontis

Naša riaditeľka na jednom pódiu s Barackom Obamom

Po 5 mesiacoch stretávania sa a rozvojových aktivít v online priestore sa počas minulého týždňa v Aténach prvýkrát naživo stretli všetci účastníci a účastníčky programu Obama Leaders z Európy, Ázie a Afriky, ktorý organizuje Obama Foundation. Medzi viac ako 100 ľuďmi z rôznych krajín bola aj naša výkonná riaditeľka Martina Kolesárová, ktorá sa do programu dostala ako prvá zo Slovenska.

Štyri dni z 5-dňového programu boli venované vzdelávacím stretnutiam aj networkingovým aktivitám, streda patrila stretnutiam lídrov a líderiek z celého sveta s prezidentom Obamom. Vyvrcholením dňa bola panelová diskusia, ktorú moderoval Barack Obama, a máme obrovskú radosť, že jednou zo štyroch diskutujúcich bola práve Martina, ktorá reprezentovala Európu. Spoločne so zástupcom Malajzie a zástupkyňami Namíbie a Zimbabwe hovorili o tom, čo znamená hodnotové líderstvo, ako riadiť inkluzívne tímy, čo je zodpovednosťou lídra, ale aj čo ich motivuje a dáva im nádej do ďalšej práce.

Aký to bol pocit byť vybratá ako hlavná reprezentantka za Európu na záverečnú diskusiu s Barackom Obamom?

Bolo to pre mňa neuveriteľne silné byť na pódiu s prezidentom Obamom na záver dňa, ktorý s nami v Aténach strávil. Úprimne povedané, bola to ale aj obrovská zodpovednosť, pretože som nereprezentovala len Nadáciu Pontis, mojich jedinečných priateľov a priateľky v programe z celej Európy, ale aj Slovensko. Bola som v blízkej prítomnosti človeka, ktorý je jedným z najvplyvnejších ľudí na svete a ktorého veľmi rešpektujem. Je to však zároveň príjemný človek a aj keď byť s ním na pódiu bolo trošku sureálne, atmosféra bola veľmi uvoľnená. A to nielen vďaka Barackovi Obamovi, ale aj vďaka jeho sestre Mayi Soetoro, ktorá ho uviedla.

O čom ste diskutovali? 

V diskusii trvajúcej približne 50 minút sme boli štyria, spoločne s Obama Leaders reprezentujúcimi Afriku a Áziu a na pódiu bola s nami aj reprezentantka programu Girls Opportunity Alliance, ktorý je blízky najmä Michelle Obama. Reflektovali sme Obama Leaders program, rozprávali sme sa o tom, čo znamená hodnotové líderstvo, ako riadime inkluzívne tímy, čo je zodpovednosť lídra, ale aj čo nás motivuje a dáva nám nádej do ďalšej práce. Dotkli sme sa témy demokracie v kontexte vojny na Ukrajine a potreby stability okolitých štátov, ale aj osobných tém.

Tak ako celý program, Obama Foundation, tak aj manželia Obamovci zdôrazňujú najmä našu prácu, to čo robíme v našich krajinách a komunitách a ďakujú nám za to. A aj správanie pána prezidenta bolo v zmysle vyjadrenia podpory, nepodali sme si len ruku ako politickí partneri, ale objali sa ako priatelia, ako ľudia, ktorí majú v živote podobný zmysel a hodnotové zameranie. Je to vyznamenanie pre prácu Nadácie Pontis, pre našu víziu a úlohu v spoločnosti. Som nesmierne rada, že som mohla byť toho súčasťou.

Na záverečnom stretnutí programu bolo viac ako 100 ľudí z Európy, Ázie a Pacifiku a Afriky, celkovo cca 70 národností. Bola som rada, že som mohla zdôrazniť viaceré veci, upriamiť pozornosť na Strednú Európu aj v kontexte vojny na Ukrajine, alebo spomenúť veľkú potrebu rozvíjať hodnotové líderstvo. V tomto kontexte som spomenula aj rozhodnutie Zuzany Čaputovej nekandidovať v ďalšom volebnom období.

Ako vyzerali tvoje dni počas tohto týždňa v Aténach? Čo ti to dalo?
Nové kontakty, upevnenie vzťahov v rámci Európskej skupiny lídrov a líderiek a priateľstvá verím na celý život – nielen profesionálne, ale aj osobné.

Čo si si celkovo odniesla z tohto programu?
Veľké rozšírenie obzorov v oblasti adaptívneho a hodnotového líderstva, rozvoja reziliencie, či v oblasti práce s mocou, ale aj v tom ako je veľmi potrebné dostávať sa z komfortnej zóny, aby sme sa mohli na veci pozerať inak, ako dôležité je byť obklopený ľuďmi z rôznych prostredí s rôznymi, často aj veľmi komplikovanými a ťažkými životnými príbehmi. Mnohí, ktorí sme sa v programe stretli spĺňame kategóriu tzv. slúžiacich lídrov/líderiek, ktorí veľa svoje komunity posúvajú, sú empatickí k iným, ale často menej k sebe. A preto je potrebné sa s tým učiť pracovať.

V prvom rade som si však z programu odniesla nedoceniteľné kontakty a priateľstvá, ktoré sú verím na celý život. Tým, medzi akými ľuďmi som sa počas programu, ale aj počas stretnutia v Aténach pohybovala, som tiež posunula svoje hranice “think big” omnoho ďalej.

Sú v pláne nejaké ďalšie aktivity po programe?

Celoživotne budeme súčasťou Obama Foundation Alumni programu, ktorý ďalej ponúka mnohé možnosti na prepájanie medzi absolventami – čo je už takmer 1000 ľudí po celom svete – ako sú napríklad pracovné skupiny zamerané na konkrétnu tému, lokálne offline stretnutia, účasť na diskusiách, či konferenciách spojených s stretnutiami alumni v danej téme, ale aj ďalšia podpora našej práce cez komunikačné nástroje Obama Foundation, či osobné ročné stretnutia všetkých alumni vždy na inom mieste, aj s účasťou zakladateľov a vedenia Obama Foundation.

O Martine Kolesárovej 

Martina Kolesárová pracuje v Nadácii Pontis sedem rokov, z toho takmer štyri roky ako výkonná riaditeľka. Profesionálnu kariéru začala po ukončení Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Pôsobila aj v British Council a v Slovenskej organizácii pre obnoviteľné zdroje energie. Počas zahraničných pobytov v Izraeli a USA pracovala pre konzultačnú firmu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a celosvetovú Nadáciu Ashoka, ktorá podporuje najlepších spoločenských inovátorov. 

 O programe Obama Foundation Leaders 

Program Obama Leaders Europe vznikol v roku 2020. Opiera sa o odkaz Michelle a Baracka Obamovcov a ich silnú väzbu na tento región, s dôrazom na spoločné hodnoty a etické vedenie. Cieľom programu Obama Foundation Leaders je ďalej inšpirovať, posilňovať a spájať nových lídrov z Afriky, Ázie, a Európy, aby menili svoje komunity a svet k lepšiemu.  Viac informácií nájdete na obama.org/leaders. 

 

Zdroj fotografií: Obama foundation

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111