16. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

Neexistuje univerzálny systém, je potrebný individuálny prístup

26. októbra sa v Košiciach otvorila veľmi aktuálna téma: zamestnávanie Rómov z vylúčených komunít. Nadácia Pontis spojila najskúsenejších odborníkov z mimovládneho, verejného a súkromného sektora, ktorí v 6 tímoch diskutovali o individuálnych riešeniach pre zúčastnené firmy. Akčné fórum napokon ukázalo dve veci:

  1. slovenskí zamestnávatelia majú záujem a skúsenosti so zamestnávaním marginalizovaných Rómov,
  2. najväčším problémom je proces vzájomnej adaptácie Rómov a zamestnancov.

Firmy prevažne z východného Slovenska si zadefinovali najväčšie nástrahy, ktoré im komplikujú proces zamestnávania týchto skupín obyvateľov. Diskusia napokon ukázala najkritickejšiu fázu – proces adaptácie. Pokiaľ nie je nábor nových zamestnancov dostatočne skoro komunikovaný, môže vytvoriť živnú pôdu pre ďalšie problémy. Sú nimi napríklad predsudky či neakceptácia v kolektíve.

Proces adaptácie je náročný pre obe strany. Martin Vavrinčík z neziskovej organizácie Človek v ohrození uviedol: „Mladší zamestnanci majú väčší problém pracovať s Rómami, pretože na spoluprácu nie sú zvyknutí. Prirodzený kontakt v spoločnosti medzi týmito skupinami sa vytratil a vo výrobnom procese nie je priestor nato, aby tento kontakt vznikol – preto je potrebné naň vytvárať osobitne podmienky.“ Zamestnávateľ by mal preto zabezpečiť hladký priebeh tejto fázy. Netreba pri nej zabúdať ani na samotných Rómov. Tí majú vlastný jazyk, inú kultúru a zvyky, ktoré sú pre majoritné obyvateľstvo často nepochopiteľné. Ak sa na tieto fakty zabúda, vznikajú problémy ako časté neodôvodnené absencie či vypísanie sa na PN. Toto môže viesť až k absolútnej strate záujmu o prácu.

Odborníci vidia riešenie v spolupráci s existujúcimi komunitnými centrami a neziskovými organizáciami. Tie sa dlhodobo venujú práci v komunite, vedia Rómov  informovať o pracovných pravidlách a pripraviť na zmenu životného štýlu, ktorý zo sebou zamestnanie prináša. Imrich Holečko z neziskovej organizácie Ľudia a perspektíva hovorí: „Verím, že v Komunitných centrách získajú nezamestnaní rómski občania potrebné informácie súvisiace so životom v pracovnom prostredí, ako sú napríklad požiadavky na hygienu, správanie, formu komunikácie pre nadobudnutie účinnej sebaistoty.“

Množstvo problémov je riešiteľných medzisektorovou spoluprácou alebo jednoduchými krokmi priamo vo firme. Komunitné centrá a neziskové organizácie poskytujú veľa služieb, o ktorých samotné firmy nevedia a sú chýbajúcou skladačku do mozaiky. Preto výstupom Pro bono akčného fóra budú akčné plány, na základe ktorých môžu firmy postupovať pri riešení spomenutých problémov. Z týchto plánov následne vznikne súbor odporúčaní.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/338e807470310d523b46f03dd7a2cc4d/5CDFBFEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net