16. 12. 2015 Filantropia

Nepočujúci sa môžu prihlásiť na kurz anglického jazyka

Ľudia so sluchovým postihnutím sa čoskoro budú môcť učiť anglický jazyk.

Učiť sa cudzí jazyk je pre mnohých Nepočujúcich neraz veľkou prekážkou. Kým počujúci človek si väčšinou môže vybrať z rôznych jazykových kurzov podľa vlastnej chuti alebo si kúpiť knižku pre samoukov a učiť sa z nej, pre ľudí so sluchovým postihnutím je to trocha náročnejšie.   

„Návšteva kurzu cudzieho jazyka so sebou prináša nutnosť mať pri sebe tlmočníka, ktorý by Nepočujúcemu tlmočil všetko, čo sa na hodine preberá. Navyše, ľudia so sluchovým postihnutím majú neraz problém s čítaním s porozumením, preto metóda samovýučby cudzieho jazyka pre nich neprichádza do úvahy,“ hovorí Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý od februára budúceho roka spustí kurz anglického jazyka, špeciálne určený pre Nepočujúcich. Kurz sa bude vyučovať v slovenskom posunkovom jazyku a bude trvať tri mesiace. 

„Chceme dať šancu dospelým nepočujúcim naučiť sa základy angličtiny, pretože s ňou často prichádzajú do kontaktu aj na internete. Okrem toho je svet čoraz viac prepojený a dorozumievacím jazykom býva často angličtina,“ dodáva J. Récky. 

Kurz anglického jazyka pre nepočujúcich sa uskutoční v Bratislave a povedie ho učiteľka Terézia Grešnerová, ktorá má skúsenosti s výučbou anglického jazyka pre sluchovo postihnutých ľudí. Prihlásiť sa na neho možno prostredníctvom formulára Prihláška na kurz anglického jazyka do 10. januára 2016. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111