10. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

Neziskovky na Slovensku by privítali viac pro bono profesionálnych služieb

Bezplatná pomoc odborníkov v oblasti marketingu, komunikácie, IT či manažmentu sa pre neziskové organizácie na Slovensku ukazuje čoraz viac potrebná.

Potvrdil to prieskum inštitucionálnej vyspelosti mimovládok, ktorý uskutočnila Nadácia Pontis.

Pro bono služby odborníkov z firiem, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas na zlepšenie chodu organizácie, vítajú aj mimovládky na Slovensku. „Organizácie dnes čelia mimoriadnym výzvam a každodennej realite náročných manažérskych úloh. Na rozdiel od firiem však často nemajú dostatok ľudí či odborných kapacít v konkrétnych oblastiach. Ľudia v neziskovkách majú na starosti viaceré úlohy súčasne, nemôžu si dovoliť zamestnať či zaplatiť špecialistu na každú potrebnú sféru,“ vysvetľuje Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis, ktorá má na starosti program Hlavy pomáhajú. V rámci neho prináša talent a zručnosti ľudí z firiem pre organizácie, ktoré zlepšujú našu krajinu. „Dobrovoľníci nepomáhajú v tomto prípade manuálne, ale hlavou. Ponúkajú svoje vedomosti a know-how ľuďom z neziskových organizácií, aby bola ich práca efektívnejšia a mohli tak pomáhať lepšie,“ dodáva.

Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 59 organizácií, by lídri neziskových organizácií privítali lepší prístup k bezplatným službám expertov a odborníkov z firiem, aby mohli rozvíjať svoje kapacity aj v oblastiach ako sú marketing, komunikácia, IT či tvorba stratégie a manažment.

Darcovia, či už jednotlivci alebo firemní, sa čoraz viac zaujímajú o to, ako efektívne investovať financie do filantropie. Oveľa viac dnes zohráva úlohu dopad dosiahnutých zmien, ktoré sa organizáciám darí vďaka podpore dosiahnuť.

Nástup moderných technológií a sociálnych sietí tiež priniesol nové formy komunikácie. „Aj slovenské organizácie musia čoraz viac hľadať spôsoby, ako osloviť záujem ľudí na podporu ich projektov. Každá dobrá organizácia, či je to firma alebo neziskovka, potrebuje kvalitných ľudí, presvedčivý hlas a relevantné dáta, aby sa mohla neustále zlepšovať. Rozvoj pro bono služieb, ak budú dostatočne komplexné, spoľahlivé a správne nastavené, môže byť významným nástrojom v hľadaní odpovedí na otázku, ako pomôcť neziskovým organizáciám v ich snahe riešiť dôležité spoločenské problémy. Výsledky prieskumu naznačujú smer ďalšieho prehlbovania spolupráce medzi sektormi,“ dodáva M. Brošková.  

Čo vyplynulo z prieskumu?

  • Pro bono služby či dobrovoľníctvo s využitím znalostí a zručností už využilo 80 % organizácií. Percento potvrdzuje trend, že v posledných rokoch zažívame nárast dobrovoľníctva, a to tak kvantitatívne, ako i na kvalitatívnej úrovni.
  • Lídri neziskových organizácií by uvítali lepší prístup k pro bono službám. Spomedzi všetkých typov dobrovoľníctva, neziskové organizácie najviac potrebujú pro bono služby, preferuje ich vyše dve tretiny opýtaných. Neziskovky zároveň tvrdia, že pro bono služby im umožňujú prístup k zručnostiam a know-how, ktoré by bolo pre nich inak nedostupné.
  • Prioritou rozvoja je fundraising a komunikácia. Ako najčastejšiu prioritu, potrebnú pre rozvoj organizácie, uvádzajú respondenti zvýšenie fundraisingových aktivít. Na to nadväzuje posilnenie internetovej komunikácie a marketingu, tvorba nového modelu financovania, zvyšovanie povedomia u verejnosti a IT riešenia pre lepšie vykonávanie činnosti. Veľkým prekvapením je však umiestnenie priority lepšieho využitia dobrovoľníckych kapacít, ktoré skórovalo vyššie, než rozšírenie programov, meranie dopadu či zlepšenie finančného manažmentu.
  • Zmysluplné využitie dobrovoľníckej pomoci a kvalita pro bono služieb naberajú na relevancii. Využitie ponúkaných dobrovoľníckych kapacít sa podľa výsledkov prieskumu stáva pre neziskové organizácie dôležitou témou. S rýchlym rozvojom dobrovoľníctva v posledných rokoch možno badať posun od postoja „akákoľvek pomoc je dobrá“ k „zmysluplnému využitiu pomoci“. Neziskové organizácie a ich lídri si uvedomujú, že manažovanie dobrovoľníkov ich stojí najvýznamnejší kapitál – čas zamestnancov, preto čoraz viac zvažujú, ako zmysluplne využiť tieto zdroje. Na druhej strane, chýbajú im znalosti, či zručnosti, vďaka ktorým by získali v tejto oblasti potrebnú istotu.

Správu z prieskumu si môžete pozrieť tu.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111