05. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

Nie je olej ako olej

Nezodpovedná produkcia palmového oleja ohrozuje dažďové pralesy, živočíchy ako orangutanov, ale aj nás.

Súčasný trh je závislý na využití palmového oleja. Nájdeme ho v mnohých výrobkoch: od margarínov, zmrzliny, instantných rezancov, čokolády, baleného chleba, drogérie, rúžov na pery až po biopalivá. Najväčšími spracovateľmi palmového oleja sú India, Čína a Európa.

Palmový olej sa pestuje v tropických častiach Ázie, Afriky či Južnej Ameriky. Malajzia a Indonézia sú podľa štatistiky WWF producentmi až 90 % svetových zásob tohto oleja. V týchto častiach sveta sa nachádzajú aj jedny z posledných dažďových pralesov, ktoré sú vyklčované a nahrádzané plantážami palmových polí. Nielenže tým prichádzame o najväčšiu zásobáreň kyslíka na svete a pestrý biodiverzitný systém, množstvo ohrozených druhov živočíchov, napríklad orangutanov, prichádza o svoje prirodzené prostredie a zvieratá následne hynú.

Poctivý olej od poctivých firiem

V snahe zabrániť týmto negatívnym dopadom sa zvyšuje záujem o nákup certifikovaného udržateľného palmového oleja. Ten zaručuje, že jeho výroba je ohľaduplná k životnému prostrediu.

Mnohé firmy vyžadujú od svojich dodávateľov plnenie environmentálnych kritérií tak, aby nedochádzalo k odlesňovaniu, expanzii do území bohatých na prírodné rašeliniská či ilegálnemu používaniu pôdy domorodého obyvateľstva bez upovedomenia lokálnych komunít. Všetko v zmysle dodržiavania ľudských práv a vytvorenia vhodných pracovných podmienok bez ilegálneho obchodovania a detskej práce.

Medzi spoločnosti, ktoré sa rozhodli ísť touto politikou a používať výlučne udržateľný olej patrí napríklad jeden z najväčších amerických predajcov potravín Safeway, ale aj Danone či Colgate-Palmolive. Medzi úspešných 100% používateľov udržateľného palmového oleja patria L’Oréal, Ecover, IKEA, REWE Group, Tesco, Coop Sweden a medzi nasledovníkov patria Haribo, Johnson&Johnson či Oriflame Cosmetics. Pre porovnanie Procter&Gamble či McDonald´s nakupuje len 13 % od certifikovaných producentov.

 

„Don´t palm us off“

Za udržateľné pestovanie palmového oleja sa zasadzuje viacero medzinárodných organizácií. Aktívne kampane WWF sa snažia poukazovať na vážnosť problému. The Forest Trust (TFT) pomáha spoločnostiam v sledovaní udržateľného dodávateľsko odberateľského reťazca z prvotných zdrojov. Významnú úlohu v sledovaní globálnych štandardov a aktivít podnikateľov zohráva švajčiarska asociácia Roundtable on Sustainable Palm Oil  (RSPO). Podľa jej poslednej štúdie spĺňa podmienky udržateľnosti menej ako polovica použitého palmového oleja vo svete.

Najnovšou správou v prospech realizácie týchto myšlienok je odsúhlasenie moratória v oblastiach s najvyšším výskytom rašelinísk pod záštitou High Carbon Stock Study. Zapojili sa do nej piati najväčší pestovatelia palmového oleja Asian Agri, IOI Corporation Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Musim Mas Group a Sime Darby Plantation. Táto štúdia kladie dôraz na terénnu biomasu, zemné uhlie a sociálnu ekonómiu. Podpísaním Manifesta pre udržateľný palmový olej sa títo hráči zaviazali budovať transparentný odberateĺsko dodávateľský systém, urýchliť realizáciu politiky neodlesňovania a zachovať tak bohaté rašeliniská a podporovať zlepšenie sociálno-ekonomického prostredia komunít.

Článok pripravila Janka Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.