10. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Nike stavia na udržateľných inováciách

Nike mení taktiku. Chce maximálny výkon s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Zdroj: nike.com

Spoločnosť Nike verí, že udržateľné inovácie sú katalyzátorom spoločenských zmien. Začlenila ich preto do svojej obchodnej politiky, procesov a produktov. Snaží sa vytvoriť novú generáciu produktov, ktorá poskytne športovcom maximálny výkon s minimálnym dopadom na životné prostredie.

,,V Nike veríme, že sa nestačí prispôsobiť tomu, čo budúcnosť môže priniesť – MY vytvárame budúcnosť a to prostredníctvom udržateľných inovácií,“ vyhlásil Mark Parker, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti.

Firma si stanovila tri strategické ciele:

Minimalizujeme environmentálne stopy

Čo si pod tým môžeme predstaviť? V jednoduchosti to znamená, aby spoločnosť pochopila, aké sú jej dopady na životné prostredie. Nike sa hlbšie zameriava na oblasť energetiky, chémie, vodných tokov či odpadu. Jej mottom je: ,,Používať menej, používať lepšie a používať znovu, aby sme zanechali čo najmenej stôp na životnom prostredí.“

Príkladom je technológia ColorDry, ktorá farbí textílie bez použitia vody a tým sa ročne ušetrí viac ako 20 miliónov litrov vody. Ďalším príkladom je premena plastových fliaš na recyklovateľný polyester, ktorý sa ďalej využije na výrobu produktov Nike. Týmto spôsobom sa od roku 2010 odklonilo zo skládok už viac ako 3 miliardy plastových fliaš. Nemenej dôležitým príkladom je program Reuse-A-Shore, ktorý recykluje približne 30 miliónov párov obuvi ročne.

Pretvárame výrobu

Spoločnosť Nike nielenže pretvára produkty ako také, ale hlavne ich pretvára cez nové technológie a využíva novú paletu materiálov.

Napríklad Flyknit technológia presne zošije každý steh zvrchu topánky tak, aby poskytovala maximálny výkon športovcom. Vytvára tak o 60 % menej odpadu ako tradičnou metódou. Taktiež sa spoločnosť zameriava na používanie nízko-odpadových, veľko-objemných materiálov, ako sú recyklovaný polyester a certifikovaná Better bavlna, ktoré sú energeticky šetrné a hospodárnejšie s vodou.

Odkrývame ľudský potenciál

Nike považuje za nevyhnutné poskytovať príležitosti viacerým generáciám. Zamestnanci sú inšpirovaní budovať si kariéru a robiť svoju prácu najlepšie, ako vedia. Vo firme vytvorili tzv. ,,world-class“ manažérov, ktorí vedú, koučujú a inšpirujú svoje tímy každý deň v snahe dosiahnuť čo najvyšší výkon.

Od svojho vzniku Nike verí, že sila športu mení svet. Vo svete sa však šíri ,,epidémia fyzickej nečinnosti, preto sa spoločnosť rozhodla podporiť aktívny život ľudí už od raného veku. Doteraz v spolupráci s ostatnými partnermi odborne vyškolila učiteľov a ponúkla inovatívny tréning vo viac ako 2 800 školách v USA, a tým pomohla 200 000 deťom odhaliť ich športový potenciál. Pretože aktívne deti sú šťastnejšie, zdravšie a úspešnejšie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111