19. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Novartis Slovakia a MetLife Amslico sú novými členmi BLF

Združenie firiem hlásiacich sa k zodpovednému podnikaniu má už 28 členov.

Na štvrťročnom stretnutí BLF v pivovare Heineken v Hurbanove firmy prijali dvoch nových členov.

Farmaceutická spoločnosť so širokým portfóliom zdravotníckych produktov Novartis Slovakia a firma MetLife Amslico poskytujúca produkty životného a úrazového poistenia sa na dnešnom štvrťročnom stretnutí Business Leaders Forum v Hurbanove stali ďalšími členmi združenia firiem, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu.

„Naším hlavným prínosom pre spoločnosť je objavovanie a vývoj inovatívnych liekov. Pomáhame zmierňovať utrpenie, zlepšovať kvalitu života a zachraňovať ľudské životy,“ povedala Andrea Austenová, Head of HR Novartis Slovakia. Okrem zamerania sa na pacientov sú základnými piliermi zodpovedného podnikania firmy etika, ohľaduplný prístup k životnému prostrediu a podpora verejne prospešných projektov.

MetLife Amslico si dlhodobo uvedomuje svoju zodpovednosť v oblasti CSR na Slovensku a spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami. „Ako jednu z hlavných hodnôt vyznávame integritu a čestnosť, vykonávanie svojho biznisu na základe pravdy, úprimnosti a spravodlivosti,” povedala Hana Várošiová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov spoločnosti. V oblasti vzťahu k zamestnancom je globálnou prioritou téma diverzity a inklúzie – systematická podpora žien a diverzitných skupín ľudí v ich kariérnom rozvoji a postupe a snaha vytvárať vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov-rodičov.

Profily zodpovedného podnikania všetkých členov BLF si môžete prečítať tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111