16. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

Nové ambulancie a vynovené oddelenie liečebne v Žiline

Nadácia Kia Motors Slovakia pokračovala v rekonštrukcii oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

V roku 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia pokračovala v rekonštrukcii oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Prestavbou nevyužívanej časti gastroenterologického centra a dokončením rekonštrukcie oddelenia liečebne dlhodobo chorých pacientov sa opäť podarilo skvalitniť prostredie určené na poskytovanie zdravotných služieb pacientom. Celková suma určená na rekonštrukčné práce bola 127 900 eur. Oddelenie liečebne dlhodobo chorých okrem renovácie priestorov dostalo i materiálne vybavenie v podobe elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom. Nadácia zakúpila 66 postelí v hodnote viac ako 109 400 eur.

Počas uplynulých štyroch rokov sme vynaložili nemalé úsilie a financie na rekonštrukciu oddelení pediatrie, urológie, liečebne dlhodobo chorých a gastroenterológie. Zmeny, ktoré viedli k zlepšeniu kvality poskytovaných zdravotných služieb, sú vnímané pozitívne nielen zo strany pacientov, ale aj personálu. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť k zlepšovaniu liečebného procesu a vytvoriť príjemnejšie prostredie pre pacientov,“ uviedol Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Gastroenterologické centrum získalo po rekonštrukcii nové priestory na poskytovanie zdravotných služieb. Vznikli ambulancie pre endoskopické výkony a hepatologická ambulancia, lôžková časť pre jednodňovú chirurgiu a imunologickú liečbu, ako aj priestor na vykonávanie celkovej anestézy.

Vývoj v gastroenterológii ide za posledných desať rokov dopredu. To, čo sa kedysi robilo chirurgicky, dokážeme dnes urobiť už ambulantne, endoskopicky. Máme kvalitné prístroje, dobrých lekárov a kvalitný zdravotnícky personál. Rekonštrukciou sme získali priestor na poskytovanie zdravotných služieb,“ doplnil Ján Bašo, vedúci lekár gastroenterologického centra.

Na oddelení liečebne dlhodobo chorých bola okrem nákupu materiálového vybavenia zrekonštruovaná aj časť B, ktorá bola v takmer pôvodnom stave. Pri prácach boli vymenené okná, podlahy, vymaľované priestory a rovnako došlo k úprave balkónov. Komfort pacientov oddelenia je momentálne na vysokej úrovni.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia prostredníctvom svojej nadácie a nadačného fondu podporuje Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline už štvrtý rok. V tomto období investovala do zlepšenia komfortu a liečebného procesu pacientov a personálu nemocnice takmer jeden milión eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111