18. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

O2: Chceme prispieť k edukácii mladej generácie v témach slobody

Jedným z víťazov Via Bona Slovakia 2017 bola aj spoločnosť O2 Slovensko. Vďaka inovatívnej kampani zameranej na Deň boja za slobodu a demokraciu si zaslúžili víťazstvo v kategórii Férový hráč na trhu. No jednou kampaňou ich snahy o edukáciu v témach slobody nekončia. Prečo sa rozhodli práve pre túto tému a čo ich čaká ďalej?

Čo pre vás znamenalo získanie ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Férový hráč na trhu?

Získanie ocenenia Via Bona Slovakia práve v kategórii Férový hráč na trhu malo a stále má pre nás veľmi špeciálny význam. Už od nášho príchodu na trh v roku 2007 sme sa totiž profilovali ako firma, pre ktorú sú férovosť, transparentnosť a jednoduchosť ponuky základnými a najdôležitejšími hodnotami. Toto ocenenie bolo teda pre nás akýmsi potvrdením toho, že našu snahu a aktivity v tejto oblasti vníma aj spoločnosť, v ktorej pôsobíme.

Kampaň 17. november zožala ohromný úspech. S akými očakávaniami ste išli do tohto projektu?

Do kampane sme vtedy pred troma rokmi nešli s prehnane veľkými očakávaniami. Cítime zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej podnikáme a veľmi nás prekvapil prieskum, podľa ktorého mladí Slováci a Česi nevedia, prečo je 17. november štátny sviatok. Chceli sme predovšetkým prispieť k tomu, aby sme to aspoň v nejakej miere zmenili a prispeli k edukácii mladej generácie. Veríme, že sa nám aspoň trochu podarilo upriamiť pozornosť na to, že deň, kedy sme získali slobodu a demokraciu, by sme si mali stále aktívne pripomínať a nemali by sme skĺznuť do toho, že to, čo máme teraz, budeme brať ako samozrejmosť, či už je to možnosť vyjadriť slobodne svoj názor alebo voľne cestovať.

Budete pokračovať v kampani aj naďalej? Aké ciele by ste radi dosiahli?

V kampani samozrejme pokračujeme naďalej aj tento rok, pretože stále v nej vidíme nové výzvy a možnosti.  Zamerali sme sa tentokrát na to, aby sme poďakovali tým ľuďom, ktorí nabrali odvahu na to, aby 17. novembra 1989 vyšli do ulíc. Títo často bezmenní hrdinovia spod tribún pre nás tiež vybojovali slobodu, ale doteraz im za to ešte nik verejne nepoďakoval.

Chceli by sme preto vyzvať každého, kto by rád prispel svojím osobným príbehom, či príbehom svojho známeho, aby tak urobil na stránke www.tvareslobody.sk Veľmi nám takto pomôžete v tom, aby sme 17. novembra mohli poďakovať aj obyčajným ľuďom za to, že sa neváhali postaviť režimu a priniesť nám slobodu.

Plánujete sa venovať aj iným pre spoločnosť dôležitým témam?

Dlhodobo sa venujeme slobode a rôznym jej formám, pretože si chceme neustále pripomínať, že na mnohých miestach a v mnohých oblastiach stále nie je samozrejmosťou, či už ide o slobodu pohybu, prejavu alebo tlače. V tomto duchu sme sa tento rok venovali slobode slova a podpore investigatívnej žurnalistiky, čoho výsledkom je aj naše špeciálne samizdatové vydanie magazínu Sóda. Chceme stále vyzdvihovať aj individuálne hrdinstvo a odvahu jednotlivcov, či už v spomínanej kampani Tváre slobody alebo opätovnou podporou Bielej vrany. V neposlednom rade nám leží na srdci vzdelávanie a formovanie kritického myslenia mladej generácie, boj proti dezinformačným praktikám v spoločnosti, či podpora inovatívnych podnikateľských nápadov. Aktívne tieto témy podporujeme aj v rámci našej Férovej nadácie, ktorá podporila sumou 128 000 EUR tento rok až 18 ambicióznych projektov.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram