20. 03. 2023 Filantropia

Obnovíme horské pramene a studničky a posilníme aj digitálnu gramotnosť rómskych žien

V rámci zamestnaneckého grantového programu Energia pre dobro Nadačného fondu SEPS rozdelíme 20 000 eur 15 organizáciám.

Cieľom zamestnaneckého grantového programu Energia pre dobro 2022 bolo podporiť aktivity organizácií, v ktorých sa aktívne angažujú zamestnanci spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová súprava.
Občianske organizácie, obce či školy mohli žiadať podporu v oblastiach ako ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum a organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Zoznam všetkých podporených projektov

Stretnutie hodnotiacej komisie, ktorá pozostávala z piatich hodnotiteľov spoločnosti SEPS a.s., sa konalo dňa 13. 02. 2023. Za Nadáciu Pontis sa stretnutia ako pozorovateľka zúčastnila Barbora Hullová.
Hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť podporu 16 organizáciám v sume 20 000 €.
Podporené projekty budú realizované od 01. 03. 2023 – 15. 06. 2023.

Spoznajte vybrané z nich:

Horské pramene Svitačovej doliny

Predkladateľ: HORAL RIVER

OZ Horal River už niekoľko rokov aktívne obnovuje horské pramene a studničky v Lučanskej Malej Fatre, predovšetkým v Svitačovej doline. Cieľom projektu je obnova 2 horských prameňov v časti Veľký Žľab a Pažice, dvoch kalísk pre zver a osadenie dvoch lavičiek v Svitačovej doline (súčasť Rajeckej doliny). Prínos projeku je nielen v obnove prírody a ochrane prírodných zdrojov, ale aj v zachovaní vodných zdrojov pre ďalšie generácie.
Doteraz sa organizácií podarilo obnoviť šesť horských prameňov: Prameň pod skalou, Prameň pod Martinovou, Prameň pod Veterným, Prameň pod Višnovskou, Prameň Krížna, Prameň pod Cibuľkovou. Na projekte obnovy horských studničiek pracuje cca 11 dobrovoľníkov.

AMAL – jazykové vzdelávanie a osobnostný rozvoj rómskych žien z prostredia generačnej chudoby

Predkladateľ: Cesta von

Organizácia chce posilniť gramotnosť 40 rómskych žien z chudobných komunít, ktoré sú zapojené do programu OMAMA ako omamy, ale aj mamičky detí. Projektom chce podporiť ich osobnostný rast najmä v oblastiach jazykovej a digitálnej gramotnosti. Vzdelávanie v týchto oblastiach nie je pre dospelé rómske ženy dostupné, ani prispôsobené ich potrebám. Jazykový kurz AMAL (po rómsky PRIATEĽ) je na mieru šitý a zameraný na zdokonaľovanie ich slovenčiny ako druhého jazyka (väčšina z nich má materinský jazyk rómčinu). Posilňuje tiež vnútornú motiváciu, sebavedomie a samostatnosť v bežných životných situáciách. Vzdelávanie prebieha online a sú do neho aktívne zapojení dobrovoľníci – amali.

AUTISTI – ARTISTI 2023

Predkladateľ: Autistické centrum Andreas

Projekt podporuje pravidelnú a systematickú arteterapiu s cieľom zvyšovania dobrého psychického stavu detí a mladých ľudí s autizmom. Vďaka projektu bude organizácia u detí s autizmom rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti a paralelne podporovať rozvoj jemnej motoriky a výtvarnej tvorby. Cielenou arteterapiou dokáže pre deti s autizmom vytvárať priestor, v ktorom môžu slobodne komunikovať svoje ťažko vyjadrované emócie, nálady, potreby, túžby, ale aj sa socializovať či relaxovať. Za najdôležitejšie ciele v projekte považuje Andreas nadviazanie kontaktu s terapeutom a hľadanie stavu pokoja.

Oko je okno do sveta

Predkladateľ: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Projekt má za cieľ skvalitniť službu požičovne pomôcok. Organizácia zakúpi 2 ks notebookov s potrebnými parametrami a následne ich bude bezplatne zapožičiavať. A to spolu s pomôckou Tobii PCEye, ktorá umožňuje alternatívnu formu komunikácie – pomocou očí – pre osoby v najťažších štádiách svalových ochorení, predovšetkým s diagnózou Amyotrofická laterálna skleróza (ALS).
Ochorenie v krátkom čase spôsobí imobilitu, odkázanosť na pomoc, zasiahne dýchanie a schopnosť komunikovať. Očná navigácia umožní ovládať počítač pomocou očí komunikovať tak so svojím najbližším okolím, vyjadriť svoje potreby a byť v kontakte so spoločnosťou aspoň on-line formou.

Nové domovy vzduchu a vode

Predkladateľ: Permoníci

V rámci projektu organizácia s deťmi a verejnosťou poskladá a rozmiestni nové vtáčie búdky, kŕmidlá či hmyzie hotely vo vybraných školách a lokalitách Bratislavy, a tiež skontroluje, vyčistí a renovuje búdky, ktoré rozmiestnili počas minulého obdobia. Zveľadia tiež dve studničky na území Košického kraja. Majú vyhliadnuté dva lesné pramene, ktoré so skupinkou dobrovoľníkov vyčistia a zastrešia. Rovnako majú naplánované stretnutia v Súľovských vrchoch a v Cerovej vrchovine, kde už v minulosti pomáhali pri odstraňovaní biomasy v chránených lokalitách – ručným kosením, pílením a hrabaním, čím pomáhajú rastu vzácnych poniklecov.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.