13. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Odborníci z VÚB banky pomáhajú budúcim novinárom

Pre študentov banka zorganizovala reálnu tlačovú konferenciu a tiež mohli diskutovať s makroekonómom VÚB o práci analytika.

©VÚB banka

Prechod z univerzity do praxe býva pre každého absolventa komplikovaný. Prebiehajúci projekt VÚB banky a redakcie The Slovak Spectator Focus on Business and Economy pomáha sprostredkovať študentom ekonomickej žurnalistiky Ekonomickej univerzity v Bratislave teoretické vedomosti a praktickú skúsenosť s médiami.

Študentov vedie k osvojeniu si etických princípov a riešeniu reálnych situácií, s ktorými sa ekonomický novinár bežne stretáva. Na projekte participujú nielen dlhoroční novinári a akademici zo Slovenska i zahraničia, ale aj odborníci z VÚB banky.

Zdroj: VÚB banka

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.