03. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Odhaľte nebezpečenstvá v dodávateľskom reťazci za menej ako päť minút

Vďaka CSR Risk Check rýchlo zistíte, akým rizikám čelíte v rámci svojho zahraničného biznisu a ako ich obmedziť.

CSR (Corporate Social Responsibility) Risk Check je určený pre podnikateľov, ktorí nakupujú zahraničné výrobky, vyvážajú svoje produkty alebo ich vyrábajú v zahraničí.

Zhodnotenie možných rizík si spravíte sami a úplne zadarmo. Získané informácie môžete použiť aj pri žiadaní o vládnu dotáciu. Po vyplnení krátkeho dotazníku vám systém vygeneruje analýzu, vďaka ktorej budete vedieť, akým medzinárodným rizikám podliehajú vaše aktivity a ako ich obmedziť.

Autorom tohto interaktívneho nástroja je združenie MVO Nederland (CSR Netherlands), ktoré použitím stoviek aktuálnych externých dát dokázalo odhaliť a sformulovať tisícky environmentálnych a sociálnych rizík a rád na ich odstránenie. Firmy tak môžu zmierniť problémy, akými sú detská práca, znečistenie ovzdušia či korupcia.  

CSR Risk Check posudzuje riziká v troch oblastiach: nákupu, vývozu a výroby ©MVO Nederland

 

Zaujíma vašich zákazníkov pôvod vašich výrobkov?

Viete, ako sa v zahraničí vyrábajú produkty, ktoré kupujete od svojich dodávateľov? Nástroj CSR Risk Check vám pomôže nahliadnuť do potenciálnych rizík v dodávateľskom reťazci a ukáže vám opatrenia, ktorými zmiernite možné hrozby.

Vyvážate alebo plánujete vyvážať výrobky do zahraničia?

Ak sa chystáte vyvážať svoje produkty do špecifických krajín, CSR Risk Check vás upozorní na potenciálne riziká spojené s týmto obchodom.

Máte v zahraničí výrobné dielne?

Príležitosť nahliadnuť do možných rizík v krajine, v ktorej vyrábate svoje produkty, vám ponúka možnosť vopred predvídať rizikové situácie. Zároveň vám to umožní znížiť výrobné náklady, zlepšiť kvalitu výrobkov a objaviť nové trhy.

Zdroj: mvorisicochecker.nl

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111