21. 08. 2013 Zodpovedné podnikanie

Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní

Inšpirujte sa príkladmi najlepšej praxe v témach Aktívne starnutie, Eko-efektívnosť a Zodpovedný dodávateľský reťazec.

V roku 2013 vydalo Business Leaders Forum praktické odporúčania pre zodpovedné podnikanie pre oblasť Zamestnanci, Životné prostredie a Trh.

Aktívne starnutie v práci

Podpora zdravia na pracovisku i mimo neho, flexibilné možnosti práce, ale aj vytváranie vekovo zmiešaných tímov. To sú základné rady pre firmy, ktoré chcú motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

Obyvateľstvo na Slovensku starne. Za pár desiatok rokov bude v dôsledku tohto trendu chýbať na našom pracovnom trhu až 21% pracovnej sily. Zamestnávatelia na Slovensku sa však zatiaľ veľmi nezaoberajú tým, ako vytvoriť vhodné podmienky pre prácu starnúcej populácie.

Tento trend nemožno ignorovať. Netreba ho však ani brať ako hrozbu, skôr ako príležitosť. Vďaka správnej stratégii age managementu môže firma profitovať z výhod, ktoré jej prinášajú starší zamestnanci – svojimi skúsenosťami, schopnosťami riešiť konflikty, či motiváciou a zodpovedným prístupom k práci, ktoré sú najvyššie okolo 50. roku života,“ hovorí Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Stiahnite si Odporúčania v PDF formáte

 

Eko-efektívnosť pri prevádzke budov

Spotreba energie v obytných a komerčných budovách predstavuje asi 40% celkovej spotreby energie v  rámci EÚ. Ekologické riešenia pri prevádzke budov sú aj z pragmatického dôvodu značných úspor často prvým krokom v rámci environmentálnej stratégie firmy.

Lídri v zodpovednom podnikaní radia prispôsobiť kúrenie a klimatizáciu harmonogramu zamestnancov, využívať svetelné a pohybové senzory pri osvetlení pracoviska a už pri nákupe tovarov a vybavenia kancelárií myslieť na to, ako minimalizovať tvorbu odpadu.

 

Stiahnite si Odporúčania v PDF formáte

 

Zodpovedný dodávateľský reťazec

Mať zodpovedných dodávateľov nie je len otázkou hodnôt odberateľskej firmy.

Zahrnutím sociálnych a environmentálnych aspektov do svojich požiadaviek nákupu firmy získavajú i viacero výhod – lepšie manažujú riziká, ktoré môžu byť reputačné, právne aj prevádzkové,“ hovorí Beata Hlavčáková.  

CSR kritériá by mali mať dôležité miesto popri iných kritériách pri výbere dodávateľov, dôležitá je transparentnosť a obojstranná otvorenosť, dialóg s dodávateľmi ako partnermi aj vzdelávanie a spolupráca v oblasti CSR – to sú základné princípy riadenie zodpovedného dodávateľského reťazca.

Stiahnite si Odporúčania v PDF formáte

 

Odporúčania sú výstupmi pracovných skupín odborníkov z členských firiem BLF.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.