15. 01. 2016 Filantropia

Odštartovali sme 4. ročník programu Mobilný pedagóg

Špeciálne pedagogičky budú počas celého roka navštevovať rodiny s deťmi so sluchovým postihnutím, aby im pomohli prekonať ich znevýhodnenie.

Prezident Andrej Kiska otvoril 4. ročník programu Mobilný pedagóg

160 detí a dospelých sa druhý januárový víkend stretlo v Tatrách, aby zahájili ďalší ročník programu Mobilný pedagóg. Počas celého roka bude 13 mobilných pedagogičiek pravidelne navštevovať 56 nepočujúcich detí priamo v rodinách a učiť rodičov praktické hry, cvičenia a postupy, ktoré im pomôžu čo najlepšie prekonať ich znevýhodnenie. Nový ročník programu Mobilný pedagóg otvoril prezident SR Andrej Kiska.

Chcú urobiť všetko pre to, aby ich dieťa napredovalo najlepšie, ako mohlo

Na otváracom stretnutí v Poprade sa zúčastnilo celkovo 40 rodín. Boli medzi nimi aj nepočujúci rodičia, ktorým sa narodilo nepočujúce dieťa. Všetkých účastníkov spájali práve ich deti a ich snaha urobiť všetko pre to, aby ich dieťa napredovalo najlepšie, ako mohlo a aby dostalo tú najlepšiu pomoc a podporu. Počas troch dní programu zažili účastníci stretnutia množstvo akcií. Mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, spoznať nových ľudí a ich osudy. Stretli sa so svojimi mobilnými pedagogičkami a spoločne si nastavili ciele spolupráce. Mobilné pedagogičky ukazovali rodinám rôzne hry a aktivity, ktoré rodičia môžu sami doma robiť s deťmi. Taktiež im ukázali množstvo materiálov a pomôcok, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa.

O svoje zážitky z januárového stretnutia v Poprade sa podelila jedna z mamičiek nepočujúceho Šimonka: „Keď som sa dozvedela o poruche sluchu nášho synčeka, vyhýbala som sa stránke nepočujúce dieťa aj stránke na Facebooku, hoci som sa tam prihlásila. Nechcela som si to pripustiť a v hĺbke srdca som stále dúfala, že to tak nie je a nechcela som počuť pravdu. Na stretnutí v Poprade som si uvedomila, že sa netreba báť o tom hovoriť a otvoriť sa ľuďom. Vďaka tomu mám teraz na veľa vecí iný pohľad a práve vďaka týmto skvelým ľudom, s ktorými som prežila víkend, som si uvedomila, že všetko sa dá zvládnuť aj s úsmevom na tvári. Som vďačná za to, že som našla ako keby druhú úžasnú rodinu.“

Rodičia nepočujúcich detí si vypočuli inšpiratívne životné príbehy

Účastníci stretnutia v Poprade mali možnosť zažiť si aj tzv. „živé knihy“. Živé knihy sú zaujímaví a podnetní ľudia, ktorí počas 15 minút v úzkej skupine 5 – 6 ľudí rozprávajú svoj príbeh. Čitatelia týchto živých knižníc príbeh počúvajú a môžu sa živej knihy aj pýtať. Medzi živými knihami boli napríklad dvaja dospelí úspešní nepočujúci, nevidiaci operný spevák z USA, ale aj staré rodiny, ktoré už boli v minulom ročníku programu Mobilný pedagóg

Aký je prínos mobilných pedagógov

Včasná ranná intervencia je veľmi dôležitá hlavne pri deťoch s akýmkoľvek postihnutím. Prvé tri roky života dieťatka sú najdôležitejším obdobím. Práve počas týchto troch rokov dieťa najviac napreduje a formuje sa. Ak sa narodí dieťa s poruchou sluchu, rodičia často nevedia, čo presne majú robiť. Je to pochopiteľné, nakoľko 90% nepočujúcich detí sa rodí práve počujúcim rodičom. Pre mnohých z nich je to po prvý krát, kedy sa dostanú do kontaktu s človekom, ktorý má poruchu sluchu. 

Práve na toto obdobie sa zameriava program Mobilný pedagóg. Špeciálne pedagogičky vykonávajú včasnú ranú intervenciu priamo v rodinách. Teda prídu priamo do domácnosti danej rodiny a v jej prostredí pracujú s dieťaťom a s rodičmi. Pre rodinu je to nesmierna výhoda. Nemusia cestovať do ambulancie a nemusia sa prispôsobovať ordinačným hodinám. Dieťatko je pokojné, je v domácom prostredí a dá sa s ním oveľa lepšie pracovať v porovnaní s ordinačnou prácou. Taktiež aj rodičia sú v domácom prostredí, kde sa cítia určite príjemnejšie ako v rôznych nemocniciach a ordináciách. Podľa odborníkov správna starostlivosť o takéto deti v ranom veku dramaticky zlepšuje celý ich životný vývoj a ovplyvňuje úspešnosť ich uplatnenia a integrácie do spoločnosti v dospelosti. Doterajšie skúsenosti rodín, ktorým pomáhajú naše mobilné pedagogičky, to potvrdzujú. 

Program Mobilný pedagóg je podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Počas prvý troch ročníkov sa do programu zapojilo 83 rodín. Na aktuálny štvrtý ročník je vyčlenených 105 000 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111