05. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

Päť rád, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie

Prieskumy ukazujú, že spokojnosť zamestnancov závisí najmä od transparentnosti firmy.

Zamestnávatelia majú vo všeobecnosti problém vytvoriť produktívne pracovné prostredie. Iba 42 % zamestnancov vie popísať víziu, poslanie a hodnoty firmy, v ktorej pracuje. Príliš veľa manažérov nie je dostatočne komunikatívnych a nedokážu flexibilne informovať podriadených o stratégii firmy. Vyplýva to zo štúdií vypracovaných TINYpulse, ktorá zozbierala spätnú väzbu od viac ako 400-tisíc zamestnancov z viac ako 300 spoločností z celého sveta.

5 rád, ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov 

  1. 82 % opýtaných potvrdilo, že poznajú úlohy a povinnosti svojich manažérov.  Podľa nich majú zodpovedný prístup a dokážu dennodenne plniť očakávania. Avšak 23,3 % potvrdilo, že spokojnosť zamestnanca v práci závisí viac od jeho vzťahu so spolupracovníkmi a kolegami, než s priamymi nadriadenými. Preto je dôležité podporovať komunikáciu vo vnútri firmy. Na tento účel sa využívajú rôzne“firemné” sociálne siete, napríklad yammer.
  1. Tímový duch a schopnosť spolupracovať predstavujú najdôležitejšie črty dobrého zamestnanca.  Pri prijímacom pohovore by mali uspieť práve kandidáti s týmito vlastnosťami. Firmy by si mali otestovať, ako potenciálny zamestnanec zapadne do kolektívu. Prospešnou posilou pre budovanie spolupráce je aj dobrovoľníctvo alebo stáž.
  1. 18 % opýtaných zamestnancov by firmám s radosťou ponúklo svoju pomoc pri inovačných procesoch. Zamestnanci chcú byť súčasťou formovania spoločnosti. Firmy, ktoré nezbierajú návrhy na zlepšenia od svojich pracovníkov mrhajú obrovským potenciálom.
  1. 36 % zamestnaných uprednostňuje uznanie či pochvalu od svojich kolegov. S rastúcou decentralizáciou a virtualizáciou firiem rastie potreba pravidelného ocenenia práce zamestnancov, ktoré presahuje staromódny model zamestnanec –nadriadený.
  1. Transparentné riadenie je najvyšším faktorom pri určovaní spokojnosti zamestnancov. Najdôležitejšia je otvorená komunikácia medzi nadriadeným a zamestnancom. Stále viac spoločností využíva svoju transparentnosť na prilákanie a udržanie si talentovaných ľudí.

Zdroje: causecast.com, tinypulse.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111