18. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

PayLess Consulting: Odkrývame karty už na prvom stretnutí s klientmi

Spoločnosť PayLess Consulting získala minulý rok za svoj transparentný a zodpovedný prístup ku klientom ocenenie Férový hráč na trhu.

Predstavitelia spoločnosti PayLess Consulting s ocenením Via Bona Slovakia 2015.

Spoločnosť PayLess Consulting sa venuje optimalizácii telekomunikačných služieb a zároveň komplexnej starostlivosti o tieto služby, ktorú tvoria mesačné reporty, vybavovanie reklamácií či zmeny produktov. Ako deklaruje sama spoločnosť, jej DNA, a teda i hlavná filozofia, je postavená na piatich základných stavebných kameňoch, a to na transparentnosti, otvorenosti, úprimnosti, férovosti a nezávislosti. Ako tieto faktory fungujú v praxi?

Na úvod spolupráce s klientom firma vždy vypracuje bezplatnú a nezáväznú analýzu všetkých telekomunikačných služieb, ktoré daná firma pri svojom biznise využíva. Ďalším krokom je optimalizácia týchto služieb, čiže správne nastavenie pre ich potreby a za ceny tomu prislúchajúce. V súčasnosti je priemer ušetrených nákladov za telekomunikačné služby vďaka optimalizácii na úrovni 50 %. Odmena firmy tvorí polovicu dosiahnutých úspor počas jedného roka. Ak klient nič neušetrí, firma pracovala bezplatne. Klient neplatí nič vopred, nič naviac a výška odmeny je primeraná náročnosti ponúkanej služby. Pre občianske združenia ponúkajú svoju službu bez nároku na odmenu. Zmluvné podmienky s klientmi sú férové. Ak sa klientom nepáčia, resp. si myslia, že službu nepotrebujú, môžu ju kedykoľvek ukončiť. Za svoj príkladný prístup ku všetkým partnerom získala spoločnosť ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na trhu za rok 2015.

O tom, čo firme prinieslo ocenenie i o prekonávaní nedôvery klientov sme sa rozprávali s Ľudovítom Tatárom, ktorý je v spoločnosti Payless Consulting zodpovedný za prvý kontakt s klientmi.

Čo pre vás znamenalo, že ste v kategórii Férový hráč získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015?

V prvom rade to bolo nečakané. Neverili sme, že sa vôbec môžeme dostať do finále. Pre nás, malú firmu, to znamenalo najmä zviditeľnenie sa. Utvrdili sme sa v tom, že to, čo robíme a ako to robíme, je správne a má to zmysel.

Kam ste sa za posledný rok posunuli?

Snažili sme sa pomôcť čo najviac klientom v súlade s našimi hodnotami. S ocenením Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč sa k novým klientom dopracujeme ľahšie, aj keď stále sa stretávame s nedôverou, že nemôže to byť také výhodné, ako mi hovoria. Čo je za tým? Ako ma chcú oklamať? Klienti sú zvyknutí na podmienky pod čiarou a je pre nich nepochopiteľné, že my im odkrývame karty už na prvom stretnutí a nechceme ich nachytať.

Akým udržateľným/zodpovedným aktivitám sa v súčasnosti venujete? Čo je pre Vás najväčšou prioritou do budúcnosti?

Snažíme sa pomôcť vo verejnej správe. Tam je to veľmi zle nastavené. Úspory za telekomunikačné služby tam dosahujú priemer 80 %!

 

Podnikáte férovo? Nominujte Vašu firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2016

Nadácia Pontis opäť otvára nominácie na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia. Firmy sa môžu so svojimi zodpovednými a etickými projektmi za rok 2016 nominovať do 20. januára 2017. Všetky dôležité informácie nájdete na www.viabona.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111