09. 03. 2015 Nadácia Pontis

Peniaze dostali aj priemyslováci

nový grantový program zameraný na podporu inovatívneho vzdelávania.

http://turiec.sme.sk/clanok.asp?cl=7682797

 

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v NadáciiPontis odštartoval v tomto roku nový grantovýprogram zameraný na podporu inovatívneho vzdelávania na stredných a vysokých školách. Podporuje aj štúdium v Turci.

NadačnýfondKia Motors Slovakia v NadáciiPontis odštartoval v tomto roku nový grantovýprogram zameraný na podporu inovatívneho vzdelávania na stredných a vysokých školách. Podporuje aj štúdium v Turci grantový program s názvom Región pre vzdelanie, ktorý bol vyhlásený v Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia v NadáciiPontis, je zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na stredných a vysokých školách v Žilinskom kraji. Z počtu 44 podaných projektov budú vďaka schváleniu grantu v hodnote do 5 000 eur školy v Žilinskom kraji realizovať 21 projektových zámerov. Na grantovýprogram spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila 80 000 EUR. Zamestnanci spoločnosti mohli projekty škôl podporiť svojim odporúčaním, niektorí sa na projektoch budú i aktívne podieľať vo svojom voľnom čase.

Z turčianskych projektov nadačný fond podporil 508 eurami projekt s názvom Strom Laca Novoveského z SPŠ Martin, 1 300 eur získal projekt Strednej priemyselnej školy v Martine s názvom Dobrodružstvo s časticami a tretím z podporených projektov (4 600 eur) je Konzerva fest 2015, teda festival študentov umeleckých škôl, ktorý organizuje Súkromná spojená škola Martin.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111