13. 04. 2021 Filantropia

Podporili sme 35 projektov zameraných na dištančné vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa rozhodol podporiť a zlepšiť podmienky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zraniteľných skupín pri online vyučovaní.

Prerozdelili sme 50 000 eur na 35 projektov

Cieľom grantového programu je podporiť základné školy, špeciálne základné školy a občianske združenia zriadené pri týchto školách pri zabezpečení technického vybavenia a potrebného príslušenstva pre online vyučovanie.  Záujem o grant prejavilo 72 škôl z celého Slovenska.

Jednou z podporených škôl je Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov, ktorá uspela s projektom Wifi brána do online školy. Cieľom projektu je vytvoriť verejný prístupový bod k internetu, tzv. exteriérovú Wi-Fi zónu s bezplatným pripojením k internetovým službám, ku ktorému sa žiaci budú môcť pripojiť prostredníctvom mobilného telefónu či počítača.

Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici zase uspela s projektom S tabletom za vedomosťami do ŽIVOTA. V škole plánujú deťom nakúpiť tablety a internetové karty s dátami, vďaka ktorým sa budú môcť aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zraniteľných skupín zapojiť do online vyučovania.

Zoznam všetkých podporených škôl nájdete tu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Martina Čápová
  • Jakub Šimek
  • Daniela Kellerová
  • Jakub Žaludko
  • Barbora Hullová
  • Mária Kalčok Babušová

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

  • Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis
  • Dominika Horňáková, Nadácia Pontis
  • Tatiana Švrčková, Telekom
  • Matej Palacka, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.