27. 07. 2016 Sociálne inovácie

Podporili sme druhý veľtrh v Keni, na ktorom sa prezentovalo 26 cvičných firiem

Veľtrhu sa zúčastnilo 12 stredných škôl z ktorých až 26 cvičných firiem dostalo šancu prezentovať výsledky svojej ročnej práce pred odbornou porotou.

Marvelous Arts from Kajire Girls preparing for the Trade Fair.

V kenskom meste Voi sa v sobotu 9. júla konal druhý veľtrh cvičných firiem z dvanástich stredných škôl. Nadácia Pontis pomáha prenášať skúsenosti zo Slovenska a rozvíjať metodológiu cvičných firiem v Keni od roku 2013, spolu so Slovenským centrom cvičných firiem pri ŠIOV a kenskými partnermi v rámci programu rozvoja podnikateľských a počítačových zručností – Sote ICT, ktorého rozširovanie dlhodobo podporuje SlovakAid. Svahilské slovo „sote“ znamená „každý“ a vyjadruje naše poslanie vychovať šikovných zamestnancov a startupy už zo stredných škôl na vidieku a v menších mestách cez podporu cvičných firiem a neskôr reálneho podnikania ich absolventov v našom Sote Hub. 

Žiaci prišli skoro ráno do okresného mesta Voi, aby si rozložili svoje stánky a pripravili produkty. Zo svojich internátnych škôl, ktoré sa nachádzajú v okolitých dedinách, odišli ešte za tmy a pozbierali sa  školskými, alebo prenajatými autobusmi. Spolu súťažili v piatich kategóriách – najlepší predajca, digitálna prezentácia, marketing, dokumentácia a najlepší biznis nápad.  Ocenili sme tak 15 cvičných firiem. Ďalších šesť získalo ocenenie za žiacku súťaž podnikateľských plánov vo forme tzv. Business Model Canvas.

PeakStars from Murray Girls present their training company to Governor of Taita Taveta.

Na druhom ročníku veľtrhu cvičných firiem sa znovu zúčastnil aj guvernér kraja Taita Taveta, John Mrutu. Povzbudil žiakov svojim príhovorom a predtým si pri ich stánkoch vypočul predajcov a prezentácie firiem.

Metodológiu cvičných firiem sme zatiaľ pomohli rozšíriť do jedného kraja Taita Taveta, kde na dvanástich stredných školách funguje 26 aktívnych cvičných firiem v rámci programu Sote ICT ako hlavná aktivita ich IT klubov. Od začiatku tohto roku k desiatim stredným školám pribudli dve nové dievčenské školy – Kasigau Girls a Voi Girls. A na nich si žiaci založili štyri cvičné firmy. Škola Voi Girls má firmy Empire a Rogim Designs. A na Kasigau Girls sú cvičné firmy Young Farmers Enterprise a Rukassy Wildlife and Tours Company. Zaujímavé a potešujúce je, že obe školy zabodovali na veľtrhu aj napriek svojej iba polročnej existencií. Firma Rukassy Wildlife and Tours Company vyhrala prvé miesto v digitálnej prezentácii a firma Empire vyhrala v kategórii najlepší biznis nápad taktiež prvé miesto.

Ďalšou zaujímavosťou je, že cvičná firma Rogim Designs z Voi Girls má rovnomenného reálneho firemného partnera, ktorého založili dvaja absolventi nášho programu, Robert Mburu a Gift Mtambo, ktorí teraz svoju firmu zameranú na tvorbu webstránok, aplikácii a grafický dizajn, rozbiehajú v Sote Hub. Gift Mtambo tiež pôsobí v projekte ako koordinátor a mentor cvičných firiem.  

 

Oficiálne otvorenie inkubátora pre startupy  – Sote Hub Launch

V decembri 2015 sme program rozšírili o Sote Hub, kde absolventi programu Sote ICT a širšia verejnosť môžu získať ďalšie vzdelanie a podporu pri rozbehnutí vlastného podnikania. Deň pred veľtrhom cvičných firiem, 8. júla, sa v Sote Hub prezentovalo 16 podnikateľských nápadov a medzinárodná porota vybrala štyri s najväčším potenciálom. Jej členmi bol Ahmed Maawy, šéf startup hubu v Mombase s názom Swahili Box, Milica Radovic, šéfka srbskej organizácie iTKonnect a John-Paul Karijo z nairobského iHub, najstaršieho startup hubu v Afrike.  Za Nadáciu Pontis hodnotili podnikateľské projekty koordinátori Ivana Uličná a Jakub Šimek.  

Porota s jednohlasne zhodla zatiaľ len na štyroch projektoch. Podporené podnikateľské nápady získajú mentorovanie od expertov, školenia a finančnú podporu – seed funding za 2000 eur. Ide o tieto projekty: Recycle Afrika ktorá sa plánuje venovať okrem iného aj recyklácii elektronického odpadu a výrobe a inštaláciu sledovacích zariadení proti odcudzeniu motoriek. Taktiež o Redecor, ktorá chce vyrábať náplne do 3D tlačiarní z recyklovaných plastov. Rogim Designs plánuje byť digitálnou agentúrou pre startupy a pomôcť im budovať si ich značku. Cladika chce byť eshopom s prémiovým second hand oblečením a upravovať ho aj na mieru.   

Startup G&Y Solutions pitch at Sote Hub Launch.

Sote Hub zároveň slúži ako kenské centrum cvičných firiem a Keňa sa cez projekt Sote ICT uchádza o členstvo v medzinárodnej organizácii Practice Enterprises Network (PEN) pri čom ju mentoruje Slovenské centrum cvičných firiem. Momentálne sa obdobie mentorovania pre Sote ICT pod taktovkou PEN a Slovenského centra cvičných firiem predĺžilo o dva roky, počas ktorých chceme zvýšiť udržateľnosť projektu aj cez komerčné a konzultačné aktivity Sote Hub po vzore podobnej stratégie v iHub.

Jedným z pilierov tejto snahy sú investície do startupov absolventov cvičných firiem a druhým sú konzultácie pri zakladaní podobných centier a programov v iných krajoch. Ďalej chceme rozširovať naše trénerské kapacity a sponzorské partnerstvá.  Preto sme od začiatku roku podporili založenie Sote Tech Queens – skupiny absolventiek, ktoré sa učia programovať, a podobnú skupinu Coding Club, ktorá je otvorená aj pre chlapcov. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na sústavné zvyšovanie kvality cvičných firiem a zručností stredoškolákov, lebo tak získame kvalitných absolventov do Sote Hub a rozšírime tiež komunitu mladých podnikateľov a programátoriek. 

Projekt môžete podporiť aj na Dobrej krajine tu.

 

Author: Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.