23. 08. 2013 Filantropia

Podporujeme nepočujúcich podnikateľov

Strata sluchu neznamená aj stratu schopnosti postarať sa o seba a svoju rodinu. Nepočujúcim podnikateľom pomáhame naštartovať vlastný biznis.

Grantový program Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE dáva ľuďom so sluchovým postihnutím šancu začať podnikať v tom, v čom sú dobrí. Kurzy pre začínajúcich nepočujúcich podnikateľov im vysvetľujú nástrahy trhu práce a rozširujú ich možnosti uplatnenia sa. Kurzy sú organizované v ich vlastnom posunkovom jazyku. V prípade úspešnej obhajoby podnikateľského zámeru dostane Nepočujúci priamu finančnú podporu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis zameranú na počiatočný rozvoj podnikania či živnosti. 

Prístup k informáciám aj vzdelávaniu je pre Nepočujúcich na Slovensku veľmi obmedzený. Existuje niekoľko škôl pre sluchovo postihnutých, ktoré im umožňujú pomerne malý výber profesií. Najčastejšie sa opakujú povolania ako kaderníčka, stolár, krajčírka, murár či zlatník. Pre ľudí so sluchovým postihnutím je práve samozamestnanie prístupnejší spôsob zaistenia príjmu ako zamestnanecký pomer, nakoľko komunikácia so zamestnávateľom je pre nich náročná a niekedy nezvládnuteľná. Mnohí šikovní Nepočujúci sú dlhodobo nezamestnaní, keďže sami sa k informáciám o iných formách podpory nevedia dostať.

Vďaka programu úspešne rozbehlo svoje podnikanie už viac ako 40 Nepočujúcich podnikateľov. Kliknite na Nepocujucipodnikatelia.sk a využite služby nepočujúcich podnikateľov vo vašom okolí. Stránka vznikla s cieľom priblížiť ich produkty a služby širokej verejnosti a uľahčiť im tak oslovovanie potenciálnych zákazníkov. Pokiaľ vás zaujali životné príbehy nepočujúcich podnikateľov a radi by ste využili ich služby, neváhajte ich kontaktovať.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111