09. 03. 2015 Sociálne inovácie

Pomáha nám na kenských školách a motivuje ďalších študentov pri rozvíjaní cvičných firiem

Gift N. Mtambo ešte nedávno študoval na jednej zo škôl, kde pôsobí aj Nadácia Pontis. Dnes už pracuje ako náš projektový asistent.

Stal si sa prvým prezidentom IT klubu na strednej škole v  Marungu, v rámci ktorého študenti tvorili školské časopisy, plagáty, videá a kalendáre. Čo sa ti páči na práci s počítačmi ? Ako si vnímal slovensko-kenskú spoluprácu v čase, keď si bol študent ?

Práca s počítačom bola pre mňa skvelá a  zaujímavá, pretože mi umožnila rozvíjať moju kreativitu. Naučil som sa používať MS Publisher, Excel, Word, PowerPoint a  aplikácie ako napríklad video editor. Cez internet som mohol vyhľadávať množstvo informácií a  materiálov zo  zahraničia, ktoré mi pomohli získať nové nápady. V  neposlednom rade som sa prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook, ale aj vďaka blogom naučil, ako komunikovať s ľuďmi a ako robiť on-line marketing. V krátkom čase počítače uľahčili moju prácu a rozšírili moje obzory. 

Slovensko–kenská spolupráca mi umožnila prostredníctvom vytvárania cvičných firiem na škole získať užitočné schopnosti, pretože cvičné firmy boli novým nápadom na kenských školách. Ak by táto spolupráca neexistovala, nemal by som nikdy v živote šancu získať tieto schopnosti. Bola to najlepšia spolupráca, akú som kedy v živote zažil. 

Pri zakladaní cvičných firiem na škole si prišiel s nápadom vytvoriť virtuálnu banku Mshindi KCB, ktorá by fungovala ako reálna banka, ale poskytuje aj doplnkové služby. Existuje táto cvičná firma na škole v  Marungu, aj keď ty už nie si na škole ? Ak áno, aké sú jej hlavné aktivity či úspechy ? 

Áno, táto cvičná firma stále existuje. Venuje sa otváraniu účtov cvičným firmám, ktoré založili na ostatných školách v projekte, kde si môžu uložiť či šetriť virtuálne peniaze. Okrem toho poskytuje aj úvery. Banka posiela formuláre so žiadosťou o úver všetkým cvičným firmám, aby mohli požiadať o virtuálnu pôžičku a  začať vykonávať svoju činnosť využívaním tohto úveru, zatiaľ čo ho splácajú banke. Cvičné firmy už dosiahli v tomto smere úspech, pretože sú schopné na  vykonávanie transakcií s ostatnými cvičnými firmami využívať Slovenské centrum cvičných firiem a nástroj Siete cvičných firiem. V minulosti na to používali Excel a  Google dokumenty, čo im spôsobovalo ťažkosti pri sledovanízmien na účtoch. 

Svoje štúdium si ukončil v  roku 2013. Aké boli tvoje plány do budúcnosti a čo sa reálne stalo ?

Plánoval som ísť študovať IT a softwerový vývoj na univerzitu a potom začať podnikať v  tejto oblasti. Pre istotu som mal aj plán B, keby plán A zlyhal. Keď som končil štvrtý ročník, dohodol som sa s  mojim učiteľom a  patrónom Hermanom, že nájdeme spôsob, ako pretvoriť moju cvičnú banku na reálnu tak, aby ma zamestnala. V  tom čase som totiž ešte nevedel, či sa budem môcť podieľať na projekte Nadácie Pontis a Kasigau Wildlife Trust. Práve preto som obom organizáciám nesmierne vďačný za túto užasnú príležitosť.

Tvoj učiteľ Herman sa ti po ukončení strednej školy ozval, že Nadácia Pontis a  Kasigau Wildlife Trust hľadajú do  tímu projektu soteICT nového človeka. Ty si nezaváhal a  úspešne si sa uchádzal o post asistenta projektu. Dnes už si nenahraditeľnou súčasťou tímu. Čomu konkrétne sa venuješ ?

Moje povinnosti zahŕňajú každodennú návštevu škôl, ktoré spolupracujú na projekte. Pomáham študentom s technickými záležitosťami, ktoré sa týkajú zakladania, rozvíjania, či vedenia cvičných firiem. Študentom robím školenia a motivujem ich k aktivite. Okrem toho zbieram informácie od IT klubov, cvičných firiem a od  škôl vo  forme reportov. Snažím sa aj o zlepšovanie a rozvíjanie spolupráce medzi kenskými firmami navzájom, ale aj v rámci ich spolupráce so slovenskými študentmi. Mám na starosti aj vytváranie osnov pre školy zapojené do projektu. Niekedy vypomáham cvičným firmám alebo školám aj s  logistickými záležitosťami. Starám sa aj o Facebook projektu, pričom denne zverejňujem a aktualizujem informácie na našej stránke. Svoju prácu mám veľmi rád, pretože prostredníctvom nej som získal viac skúseností, sebavedomie, mám možnosť pomáhať druhým a komunikovať s rôznymi ľuďmi. Zvyšujem svoju kreativitu a získavam nové informácie a nápady v oblasti IT.

Ako dlho už spolupracuješ s Nadáciou Pontis ? Naučil si sa pri tom niečo nové, resp. je to pre teba užitočná skúsenosť ?

V tíme Nadácie Pontis pracujem už 8 mesiacov. V rámci našej spolupráce som sa toho veľa naučil. Získal som znalosti o školení cvičných firiem, o práci v kancelárii a  vo všeobecnosti získavam viac skúseností stretávaním sa s rôznymi ľuďmi.

Aké sú momentálne tvoje plány do budúcnosti ? Plánuješ ešte stále ísť študovať IT ?

Áno, pravdaže. Potrebujem sa viac vzdelávať v  oblasti počítačov a chcel by som navštevovať kurzy v oblasti IT, softwerového vývojárstva a venovať sa vzťahom s verejnosťou.

Viac o našom kenskom projekte si môžete prečítať aj v našom Pontis Digeste.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111